Prawo: Nec Hercules contra plures…

BANK 2011/02

...czyli, jak mawiali starożytni Rzymanie, nawet Herkules nie poradzi przeciwko wielu. Po kilku latach dyskusji, wzorem rozwiązań stosowanych w prawie amerykańskim, weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W założeniach ustawodawcy ma być potężnym orężem konsumentów w walce przeciwko przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy świadczą swoje usługi masowo, np. bankom czy firmom telekomunikacyjnym.

Tadeusz Białek,
Piotr Gałązka

Spróbujmy zatem omówić treść i skutki tej nowej regulacji w polskim systemie prawnym. Stanowi ona lex specialis względem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o czym mówi jej art. 1 ust. 1, który definiuje postępowanie grupowe jako postępowanie cywilne oraz art. 24 ust. 1, który określa, że w sprawach nieuregulowanych ustawą co do zasady stosuje się właśnie Kodeks postępowania cywilnego (kpc).

Rodzaje roszczeń

Postępowanie grupowe to takie, w którym dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W ramach postępowania grupowego możliwe jest dochodzenie roszczeń o ochronę konsumentó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: