Prawo: Non omne quod licet, honestum est – czyli nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe

BANK 2013/11

Od kilku lat w Polsce rozwija się rynek tzw. odwróconej hipoteki. Powstają kolejne spółki oferujące osobom fizycznym, najczęściej po sześćdziesiątym lub sześćdziesiątym piątym roku życia, posiadającym nieruchomości mieszkalne, comiesięczną rentę w zamian za przekazanie prawa własności do nich, z zachowaniem prawa do korzystania z nich do śmierci. Wątpliwości wzbudza fakt, iż w polskim systemie prawnym brak jakichkolwiek przepisów szczególnych, regulujących te stosunki umowne.

Piotr Gałązka, Paulina Jaciuk

Hipoteka odwrócona to usługa typu equity release, skierowana do osób nieposiadających majątku, których fundusze są niejako zamrożone w posiadanej przez nich nieruchomości – ma ona na celu upłynnienie tych środków. Wyróżniamy dwa modele tej hipoteki – kredytowy (reverse mortgage) i sprzedażowy (home reversion).

Nic wspólnego z hipoteką

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że instytucja stosowana w obrocie gospodarczym, będąca tematem niniejszego artykułu, obecnie nazywana odwróconą hipoteką, jest umową dożywocia. Jest to umowa nazwana, określona w przepisach art. 908 i następnych Kodeksu cywilnego (k.c.), i nie ma co do zasady z hipoteką nic wspólnego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: