Prawo: Nowe zasady kontroli skarbowej

BANK 2011/09

Ostatnie nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej wprowadziły istotne zmiany w zakresie zasad kontroli skarbowej. Zdaniem ustawodawcy mają one usprawnić zasady organizacji i działalności kontroli skarbowej. Pytanie, czy w praktyce okażą się wystarczające?

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Większość omawianych zmian została wprowadzona Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 127, poz. 858), która weszła w życie 30 lipca 2010 r. (z wyjątkiem przepisów regulujących status pracowników zatrudnionych w tzw. komórkach realizacyjnych oraz komórkach wywiadu skarbowego, które zaczęły obowiązywać od 16 stycznia 2011 r.). Istotne nowości wprowadziła także Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 53, poz. 273).

26 stycznia 2011 r., z uwagi na liczne nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej w ostatnich latach, ogłoszony został tekst jednolity ustawy.

Wprowadzone ostatnimi nowelizacjami zmiany dotyczą przede wszystkim celów i zakresu kontroli skarbowej, uprawnień ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: