Prawo: Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 2) – środki zaskarżenia

BANK 2012/02

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy prowadzić będą spory na innych zasadach.

Piotr Gałązka

W poprzednim numerze informowaliśmy o zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczących zmian w zasadach ogólnych postępowania, rozszerzenie uprawnień organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym, nowych zasad postępowania dowodowego, statusu odpowiedzi na pozew oraz pism przygotowawczych w procesie. Teraz skupimy się na zmianach dotyczących środków zaskarżenia orzeczeń sądu pierwszej i drugiej instancji.

Zmiany w apelacji

Apelacja jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od wyroków i postanowień sądu I instancji, rozstrzygających sprawę co do zasady. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Pomimo ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: