Prawo: nowy system punktów karnych dla kierowców

Pisma

Od 9 czerwca 2012 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego1. Określają one sposób punktowania oraz liczbę punktów odpowiadających danemu naruszeniu, popełnionemu przez kierowcę. Głównym celem nowych regulacji jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.

Urszula Kruszewska

Punkty karne System punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego po raz pierwszy został wprowadzony niespełna dwadzieścia lat temu2 na fali przemian ustrojowo-gospodarczych w naszym kraju. Ustanowienie tej instytucji prawnej miało na celu zapewnienie możliwości sprawdzenia kwalifikacji kierowców, którzy nie stosowali się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i naruszali obowiązujące przepisy w tym zakresie. Naczelnym celem było wprowadzenie mechanizmu, który będzie powodował poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednoznaczne przypisanie kary w postaci punktów karnych do określonego naruszenia przepisów ruchu drogowego miało pełnić dodatkową funkcję dyscyplinującą kierowców, obok funkcjonującego systemu mandatowego. Ten rodzaj kary administracyjnej miał wpłynąć na podniesienie poziomu odpowiedzialności użytkowników dróg i zmusić kierowców do przestrzegania zasad ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: