Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

NBS 2016/06

Sektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno- organizacyjnego obszaru relacji: bank - posiadacz rachunku bankowego, bank - osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy).

Jędrzej Brand

Podstawą prawną zmian są nowelizacje ustaw mających zastosowanie do podmiotów bankowych. Nowelizacja obejmuje swym zakresem ustawę Prawo bankowe (dalej UPB), ustawę o SKOK (dalej USKOK) i ustawę o ewidencji ludności (dalej UEL). Celem tej nowelizacji jest uregulowanie problematyki tzw. rachunków nieaktywnych (zwanych też potocznie rachunkami uśpionymi) i stworzenie warunków dla:

1) umożliwienia posiadaczowi rachunku, w chwili zawierania umowy rachunku bankowego, podjęcia decyzji w przedmiocie wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;

2) zniwelowania utrudnień związanych z dostępem spadkobierców i zapisobiorców zmarłych posiadaczy rachunków bankowych do informacji o tych rachunkach;

3) nałożenia na banki obowiązków weryfikacyjnych w związku z prowadzonymi przez nie rachunkami, co do których ich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: