Prawo: Plan czy decyzja – czyli o problemach lokalizacji jednostek wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Spotkałem się z poglądem, iż lokalizacja jednostki wytwórczej energii elektrycznej ze źródła odnawialnego powyżej 100 kW obligatoryjnie wymaga uchwalenia planu miejscowego. Organy administracji odmawiają przedsiębiorcom ustalenia warunków zabudowy dla takich inwestycji lub też zawieszają postępowania do czasu uchwalenia planu. Powołują się przy tym na brzmienie art. 10 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) (w skrócie u.o.p.z.p.).

Spotkałem się z poglądem, iż lokalizacja jednostki wytwórczej energii elektrycznej ze źródła odnawialnego powyżej 100 kW obligatoryjnie wymaga uchwalenia planu miejscowego. Organy administracji odmawiają przedsiębiorcom ustalenia warunków zabudowy dla takich inwestycji lub też zawieszają postępowania do czasu uchwalenia planu. Powołują się przy tym na brzmienie art. 10 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) (w skrócie u.o.p.z.p.).

Jarosław Pietraszkiewicz
Radca prawny

Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem, gdyż utrwalenie błędnej interpretacji przepisów doprowadziłoby do paraliżu i unicestwienia większości projektów budowy jednostek wytwórczych powyżej wspomnianego progu. Na szczęście, w orzecznictwie sądów administracyjnych odnaleźć można rozstrzygnięcia sprzyjające przedsiębiorcom oraz rozwojowi energetyki odnawialnej.

Podzielić należy na przykład pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt. II SA/Lu 696/12. Sąd zwrócił w nim uwagę, iż w polskim systemie planowania przestrzennego zasadą jest fakultatywność uchwalania planu miejscowego, a sporządzenie planu jest obligatoryjne tylko wówczas, gdy wyraźnie przewiduje to przepis prawa. Zdaniem sądu ani art. 10 ust. 2 pkt. 8) u.o.p.z.p., ani żaden inny przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie obliguje organu stanowiącego gminy do uchwalenia planu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: