Prawo: Skarbiec wiedzy prawnej dla sektora bankowego

BANK 2016/02

Orzecznictwo sądów nie stanowi nad Wisłą źródła obowiązującego prawa - niemniej, dochodząc swoich roszczeń, zawsze warto wiedzieć, jakie stanowisko w podobnych sprawach zajmował w przeszłości wymiar sprawiedliwości. Istotnym wsparciem dla banków w tym zakresie może okazać się system ORZECZENIA - jedno z narzędzi informacyjnych, udostępnianych przez Związek Banków Polskich.

Orzecznictwo sądów nie stanowi nad Wisłą źródła obowiązującego prawa - niemniej, dochodząc swoich roszczeń, zawsze warto wiedzieć, jakie stanowisko w podobnych sprawach zajmował w przeszłości wymiar sprawiedliwości. Istotnym wsparciem dla banków w tym zakresie może okazać się system ORZECZENIA - jedno z narzędzi informacyjnych, udostępnianych przez Związek Banków Polskich.

Konrad Polaczek

Nowy system stanowi istotny przełom w dostępie do wiedzy o wyrokach, wydawanych w sprawach z udziałem banków – i to z kilku powodów. Po pierwsze, do chwili obecnej nie wszystkie orzeczenia polskich sądów powszechnych są ogłaszane w oficjalnych publikatorach. Jedynie w przypadku Sądu Najwyższego publikacji podlega zdecydowana większość wyroków – choć i tu nie ma gwarancji, iż nie trafimy na orzeczenie niepublikowane. Po drugie, wiele nieogłoszonych oficjalnie rozstrzygnięć sądowych funkcjonuje w cyberświecie w postaci przedruków i cytatów przytaczanych przez rozmaite media, których poziom wiarygodności i rzetelności bywa różny – a nie ma nic gorszego, jak oprzeć strategię postępowania przed sądem na przesłankach nieodpowiadających stanowi faktycznemu i prawnemu. Osobnym problemem jest istotna niekompletność takich publikacji – w efekcie nierzadko nawet trudno się zorientować, czy cytowane w ogólnopolskim dzienniku rozstrzygnięcie dotyczy analogicznej materii sporu. Wreszcie – last but not least – oficjalne publikatory nie zawierają orzeczeń wydawanych przez sądownictwo polubowne. Tymczasem najnowsze regulacje unijne, jak choćby zmieniona w 2013 r. dyrektywa ADR, coraz większe znaczenie w rozstrzyganiu sporów przypisują właśnie postępowaniom arbitrażowym.

Tego nie znajdzie się w internecie

System ORZECZENIA w założeniu jego twórców ma za zadanie uzupełnić tę lukę. Projekt realizowany jest z inicjatywy ZBP we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a konsultantem całego przedsięwzięcia jest Prezydium Rady Prawa Bankowego. W ramach systemu publikowane będą dwa zasadnicze rodzaje rozstrzygnięć. Do pierwszej grupy należą orzeczenia Arbitra Bankowego, a w drugiej grupie znajdą się niepublikowane wyroki sądów powszechnych – zarówno karnych, jak i cywilnych – w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Orzeczenia znajdujące się w obu grupach są podzielone na następujące kategorie:

  • Rachunki i lokaty bankowe – tu znajdą się takie zagadnienia, jak: nieuczciwe praktyki rynkowe, niedozwolone postanowienia umowne, nienależyte wykonanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: