Prawo pozwala korzystać z chmury obliczeniowej

Komentarze ekspertów

W Polsce nie ma prawnej definicji chmury obliczeniowej (z ang. cloud computing), jednak obowiązujące przepisy, co do zasady, pozwalają na jej wykorzystanie. To, poza innymi benefitami, sprawia, że usługa w modelu cloud cieszy się rosnącym uznaniem wśród coraz większego grona polskich firm, w tym tych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

W Polsce nie ma prawnej definicji chmury obliczeniowej (z ang. cloud computing), jednak obowiązujące przepisy, co do zasady, pozwalają na jej wykorzystanie. To, poza innymi benefitami, sprawia, że usługa w modelu cloud cieszy się rosnącym uznaniem wśród coraz większego grona polskich firm, w tym tych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Fakt, że chmura jest modelem biznesowym, zakładającym korzystanie z różnorodnych usług dostarczanych przez podmiot zewnętrzny, najczęściej generuje pytania odnoszące się do takich zagadnień jak:

  • ochrona danych osobowych (np. obowiązki administratora, lokalizacja zbioru danych, zasady powierzenia czy podpowierzenia danych),
  • prawa autorskie (np. zakres/konieczność wzajemnego udzielania sobie licencji do określonych treści przez strony umowy, co może powodować konsekwencje podatkowe),
  • własność i bezpieczeństwo informacji umieszczonych w chmurze, bądź w niej stworzonych/ wygenerowanych.

"Jako że żaden z tych obszarów nie został na chwilę obecną odrębnie uregulowany w kontekście chmury, znajdują zastosowanie te same przepisy, co w przypadku >>tradycyjnych<< technologii" - mówi Grzegorz Leśniewski, prawnik i manager zarządzający warszawskim biurem Kancelarii Olesiński & Wspólnicy. "Innymi słowy, praktyka z powodzeniem zaadaptowała się do istniejącej rzeczywistości prawnej".

Przykładowo, w kontekście danych osobowych, istnieje szereg dokumentów o charakterze doradczym, które pomagają zidentyfikować i zabezpieczyć potencjalne wątpliwości - w szczególności "Opinia 5/2012 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej" przyjęta 1 lipca 2013 r.

Co istotne, pojęcie "chmury obliczeniowej" występuje też w licznych dokumentach programowych i opiniach wydawanych przez różne organy krajowe i międzynarodowe, mające bezpośredni wpływ na tworzenie prawa. Sztandarowym przykładem jest tutaj np. komunikat Komisji Europejskiej z 27 września 2012 r. (COM(2012) 529 final) "Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie".

Wskazane dokumenty  dowodzą przychylnego stosunku władz publicznych względem chmury obliczeniowej  Pozwalają na stwierdzenie, że ustawodawca również podejdzie przychylnie do przetwarzania w chmurze, gdy zdecyduje się na jego szczegółowe, prawne uregulowanie. Ma to znaczenie chociażby w kontekście przygotowywanej od dłuższego czasu reformy unijnego prawa o ochronie danych osobowych (procesowany obecnie projekt rozporządzenia UE).

Grzegorz Leśniewski,
prawnik i manager zarządzający warszawskim biurem,
Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

Udostępnij artykuł: