Prawo: Prezesa kłopoty z BIK-iem

BANK 2016/05

Czy kierowanie zadłużoną firmą może być powodem nieudzielenia kredytu konsumpcyjnego jej prezesowi? Jak niski scoring poszczególnych członków zarządu może wpłynąć na zdolność kredytową przedsiębiorstwa? Tego typu pytania dość często pojawiają się na internetowych forach poświęconych biznesowi.

Czy kierowanie zadłużoną firmą może być powodem nieudzielenia kredytu konsumpcyjnego jej prezesowi? Jak niski scoring poszczególnych członków zarządu może wpłynąć na zdolność kredytową przedsiębiorstwa? Tego typu pytania dość często pojawiają się na internetowych forach poświęconych biznesowi.

Jerzy Ochocki

Odpowiedź na te pytania zależy od kilku czynników – począwszy od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, poprzez jego kondycję prawną i finansową, a skończywszy na zasobach informacji wykorzystywanych przez bank w procesie oceny zdolności kredytowej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaległości w spłacie rat firmowych przekładają się wprost na zdolność kredytową przedsiębiorcy jako konsumenta – i na odwrót: przeterminowane zadłużenie z tytułu kredytu konsumenckiego z reguły skutkować będzie negatywną decyzją w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny. Jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, iż w jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje tożsamość konsumenta i przedsiębiorcy – to jedna i ta sama osoba ponosi wobec swych kontrahentów osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność finansową. Również zamknięcie dotychczasowej działalności i ponowna rejestracja zupełnie nowego podmiotu nie spowoduje wyzerowania historii kredytowej, przypisanej wszak do przedsiębiorcy a nie do numeru NIP czy REGON

Kiedy długi spółki pogorszą wspólnika Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku spółek osobowych, w tym najpopularniejszej w sektorze MŚP spółek cywilnych i jawnych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia jedynie z umową pomiędzy indywidualnymi

Prezesa kłopoty z BIK-iemprzedsiębiorcami, którzy solidarnie odpowiadają całymi majątkami za zobowiązania spółki. Z kolei przy spółce jawnej odpowiedzialność wspólników – podobnie jak we wcześniej omówionych przypadkach – jest osobista i nieograniczona. W konsekwencji niespłacone zobowiązania wspólników, będących równocześnie osobami upoważnionymi do reprezentacji przedsiębiorstwa, przekładają się wprost na ryzyko kredytowe również dla tego rodzaju podmiotów. W przypadku spółki cywilnej, w której stronami umowy kredytowej są stanowiący ją przedsiębiorcy, zadłużenie firmy wobec banku czy instytucji pożyczkowej wpływa również na scoring każdego z jej wspólników. Takie bezpośrednie przełożenie nie występuje w spółce jawnej; odpowiadają onibowiem solidarnie wraz ze spółką. Jeżeli zatem po wypowiedzeniu spółce umowy kredytowej roszczenia banku zaspokojone zostaną z majątku przedsiębiorstwa, wówczas fakt ten nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność kredytową wspólników.

Z nieco bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia w przypadku spółek kapitałowych. W tego typu przedsiębiorstwach wspólnicy lub akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości posiadanych w firmie udziałów. Zadłużenie spółki z o.o, spółki akcyjnej lub nawet upadłość któregokolwiek z tych podmiotów nie powoduje żadnych roszczeń instytucji kredytującej wobec ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: