Prawo: Prywatność fundamentem RODO

BANK 2018/05

Wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO/GDPR. Jednym z fundamentów tego aktu prawnego jest uwzględnianie, na każdym etapie tworzenia oraz funkcjonowania technologii, ochrony danych i prywatności. Obowiązek ten ciążyć będzie na administratorach danych (ADO).

Artur Król

Rozporządzenie to na nowo reguluje kwestie zachowania prywatności. Od chwili jego wejścia w życie każde rozwiązanie technologiczne, system informatyczny etc., w którym angażuje się odbiorcę usług online czy offline, bądź którego użytkownikiem jest szeroko rozumiany konsument, będzie de facto wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych. Ochrona prywatności Celem wdrożenia rozporządzenia RODO była przede wszystkim ochrona prawa do prywatności, ale także potrzeba stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w UE Duże znaczenie odegrała potrzeba ochrony przed cyberprzestępczością, która stanowi istotny problem na skalę światową i coraz szerzej dotyka podmioty gospodarcze. Pojęcie przetwarzania danych jest bardzo szerokie i obejmuje wiele zagadnień, które ogólnie uznane są jako ich zbieranie, korzystanie, ale również modyfikowanie. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: