Prawo: Rynek na miarę epoki cyfrowej

BANK 2019/02

Produkty oferowane na rynku wspólnotowym będą spełniać te same standardy we wszystkich krajach członkowskich, zrównaniu ulegną prawa konsumentów korzystających z płatnych i darmowych usług internetowych, a popularne w kręgach celebrytów paradowanie z metkami straci sens. To tylko niektóre spośród postulowanych przez Komisję Europejską zmian w przepisach, regulujących funkcjonowanie rynku detalicznego.

„Nowy ład dla konsumentów”, bo tak najnowszą inicjatywę legislacyjną Komisji Europejskiej w obszarze prawa konsumenckiego określił jej przewodniczący, Jean-Claude Juncker, przewiduje nowelizację czterech aktów prawa wspólnotowego mających zastosowanie do sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. „Większość zmian dotyczy dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Pozostałe dwie dyrektywy – dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom – są zmieniane jedynie w zakresie dotyczącym sankcji. Niniejszy wniosek jest przedstawiany łącznie z wnioskiem dotyczącym powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającym dyrektywę 2009/22/WE” – zapisano w uzasadnieniu do projektu.

Koniec missellingowych rajów

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: