Prawo: Rynek (nie) właściwy

BANK 2011/03

Spór wokół opłaty interchange (OI) trwa już 10 lat. Niedawne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jeszcze go przedłuży. Kością niezgody okazało się określenie rynku właściwego.

Łukasz Obzejta,
Maciej Wołk

Batalia wokół opłaty interchange rozpoczęła się 17 stycznia 2001 r., kiedy to Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Związku Pracodawców (POHiD) wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Visa International Service Association, Visa Europe Limited, MasterCard Europe Sprl, wymienionym w tym wniosku bankom wydającym karty płatnicze w systemach Visa i MasterCard oraz Związkowi Banków Polskich. POHiD zarzuciła tym podmiotom uczestniczenie w zmowie cenowej, której celem miało być ustalanie jednolitych stawek opłaty interchange oraz ograniczenie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych zarzucanym porozumieniem.

decyzję, w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: