Prawo: Sprawiedliwość po czyjej stronie?

BANK 2015/02

Projektowane zmiany w postępowaniu wobec przedsiębiorców niewypłacalnych nie zawsze wydają się do końca przemyślane.

Prof. dr hab. Feliks Zedler

Według uzasadnienia projektu ustawy – prawo restrukturyzacyjne (dalej projekt) wprowadzone zmiany mają usprawnić zawieranie układów lub podejmowanie innych działań restrukturyzacyjnych, które by uchroniły niewypłacalnych przedsiębiorców przed likwidacją ich przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym.

Co rzeczywiście jest korzystniejsze?

Cel ten co do zasady nie budzi zastrzeżeń. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwości restrukturyzacyjne niewypłacalnych przedsiębiorców w drodze układów czy innych działań w postępowaniu układowym, czy innym naprawczym są ograniczone. Restrukturyzacja ta odbywa się zasadniczo na koszt wierzycieli przez redukcję ich wierzytelności. W wielu wypadkach, przy znacznej dekapitalizacji majątku produkcyjnego dłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prawo: Sprawiedliwość po czyjej stronie?

BANK 2015/01

Zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej wcale nie są tak dobrym rozwiązaniem, jak tego dowodzą prawodawcy. Preferować mogą bowiem życie na koszt innych.

Prof. dr hab. Feliks Zedler

29 sierpnia 2014 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą przepisy prawa upadłościowego i naprawczego dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o krajowym rejestrze sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U 2014 r. poz.1306), potocznie zwanego postępowaniem upadłościowym w sprawach konsumenckich.

Projekt ustawy przygotował zespół powołany zarządzeniem ministra sprawiedliwości z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (Dz.Urz. MS 2013,194) w składzie: przewodniczący sędzia dr hab. Anna Hrycaj, czł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: