Prawo: Subiektywny przegląd orzecznictwa TSUE w 2018 roku

BANK 2019/01

Piotr Gałązka, adwokat, Związek Banków Polskich

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zajmując się rozstrzyganiem istotnych kwestii w UE i dbając o jednolite stosowanie i interpretowanie prawa europejskiego przez wszystkie sądy krajowe państw członkowskich, wydał kilka orzeczeń, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktykę funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich, zwłaszcza te stanowiące odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych.

Piotr Gałązka
adwokat, ekspert ds. UE.
Pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z siedzibą w Luksemburgu składa się z Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, a jego zadaniem – zgodnie z art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej – jest poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów, orzekając m.in. w zakresie skarg wniesionych przez państwa członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne oraz w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów państw członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje. Oprócz roli sądu rozstrzygającego spory między poszczególnymi instytucjami unijnymi oraz pomiędzy Unią Europejską a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: