Prawo: System zarządzania ryzykiem banku

NBS 2017/01

W końcowej fazie są obecnie prace nad projektem rozporządzenia ministra finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. A także prace nad projektem nowej Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Mariusz Zygierewicz

Łącznie z równoległymi pracami nad projektem Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu korporacyjnego w bankach, będą one stanowić szkielet nowego podejścia regulatorów do zasadniczych kwestii zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowania systemu kontroli ryzyka. Prace nad rozporządzeniem i Rekomendacją H powinny zakończyć się odpowiednio pod koniec tego i na początku następnego roku kalendarzowego.

Rozporządzenie ministra finansów

Stanowi ono wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy Prawo bankowe. Ma to być swoiste doprecyzowanie zapisów wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, będących transpozycją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy 2013/36/...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: