Prawo: Tworzenie rezerw celowych

NBS 2017/11

23 października 2017 r. została wreszcie opublikowana nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych (Dz.U. poz. 1965). Jest ona niezwykle istotna dla banków spółdzielczych.

Mariusz Zygierewicz,
dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.
Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej

Zmiana rozporządzenia obejmuje dwie kwestie:

  • nowe ujęcie traktowania rezerw/odpisów od odsetek należnych od ekspozycji kredyto­wych,
  • inne traktowanie zabezpieczeń kredytowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Kra­jowego.

Nie ulega wątpliwości, że z punktu widze­nia banków największe znaczenie mają zmia­ny w sposobie traktowania rezerw/odpisów od odsetek należnych od ekspozycji kredytowych. Zmiana rozporządzenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: