Prawo: Udział sektora bankowego w uszczelnianiu systemu podatkowego

NBS 2017/06

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe.

Mariusz Zygierewicz

W procesie uszczelniania systemu podatkowego istotną rolę ma odegrać także sektor bankowy. Bo to nie tylko zmiana przepisów podatkowych czy wyższa efektywność działania aparatu skarbowego po jego reorganizacji ma przyczynić się do poprawy wyników budżetu państwa. Niepoślednią rolę Ministerstwo Finansów chce przypisać także bankom, nakładając na nie nowe obowiązki, które nie wiążą się z jednak z podstawowym celem działania tych instytucji, jakim jest świadczenie usług finansowych dla gospodarki oraz dla klientów prywatnych.

Aktualnie prowadzone są prace nad trzema zasadniczymi propozycjami, które będą wymagać intensywnego i niestety kosztownego zaangażowania banków. Są to:

  1. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR),
  2. Mechanizm ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: