Prawo: UOKiK bierze wszystko

BANK 2016/05

Gruntowna reorganizacja procedury abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, istotne zwiększenie kompetencji prezesa UOKiK oraz uznanie missellingu w sektorze finansowym za szczególną formę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - to tylko niektóre z postanowień nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Nowe przepisy weszły w życie 16 kwietnia br.

Karol Materna

Rewolucja – to słowo wydaje się najbardziej adekwatnym określeniem zmian. Dotychczas to wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygał o abuzywnym charakterze postanowień umownych. Od 16 kwietnia rolę organu rozstrzygającego w pierwszej instancji przejął prezes UOKiK. To nie tylko zmiana o charakterze kompetencyjnym, ale i zmiana trybu postępowania – z sądowego na administracyjny. W konsekwencji SOKiK został sprowadzony do roli organu odwoławczego. W jego gestii pozostanie również rozpatrywanie pozwów wniesionych przed 16 kwietnia br.; ustawodawca dał tu stosunkowo długi, bo aż dziesięcioletni, termin na rozstrzygnięcie wszystkich spraw zainicjowanych jeszcze pod reżimem wcześniejszego prawa. „Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w tym zakresie (…) przyniesie wymierne korzyści – przede wszystkim usprawni i przyspieszy interwencję w tego rodzaju sprawach, dzięki czemu wzorce zawierające zakazane klauzule będą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: