Prawo: Usługi prawnicze dla sektora bankowego

BANK 2013/09

Kancelarie prawne i firmy doradcze to jedni z najpoważniejszych partnerów dla instytucji finansowych. Relacje pomiędzy nimi są na tyle specyficzne, że ich istotę pełniej oddaje pojęcie "partnerstwo" aniżeli "outsourcing".

Karol Jerzy Mórawski

Outsourcing bowiem zachodzi wtedy, kiedy przekazanie obowiązków zewnętrznemu podmiotowi podyktowane jest głównie względami ekonomicznymi. Tymczasem korzystanie przez banki z usług zewnętrznych instytucji eksperckich może wynikać wprost z przepisów prawa, wymuszających zaangażowanie przez nie niezależnego podmiotu.

Zdarza się, że dobór zewnętrznego eksperta czy firmy specjalistycznej dokonywany jest na potrzeby jednej, wysoce skomplikowanej i nietypowej transakcji. Nierzadko w takich przypadkach wsparcie eksperckie dotyczy dziedzin zupełnie niezwiązanych z prawem finansowym czy rynkami kapitałowymi i jest ściśle powiązane ze specyfiką działalności gospodarczej klienta banku. Oczywiście, banki nie stronią i od klasycznego outsourcingu prawnego, a bogate zasoby firm doradczych i kancelarii prawnych są w stanie sł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: