Prawo: Większa czy mniejsza ochrona klienta?

BANK 2010/01

Ocena zdolności kredytowej jest uzależniona od polityki i poziomu akceptowalnego ryzyka przez bank. Choć w ostatnich kilkunastu miesiącach banki znacząco zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej, to wydaje się, że są one nadal dość łagodne w stosunku do opracowywanej przez KNF Rekomendacji T. W obecnej formie zmieni ona rynek kredytów bankowych - a banki, dostosowując się do zaleceń komisji, będą zmuszone część klientów odprawić z kwitkiem.

Paweł Minkina

Wydarzenia na rynkach finansowych zmieniły podejście do oceny zdolności kredytowej nie tylko u bankowców, ale również wśród instytucji nadzorczych. Już pod koniec 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego informowała o konieczności weryfikacji zasad udzielania kredytów. W październiku 2008 r. wskazała na konieczność analizy procedur oceny zdolności kredytowej w poszczególnych bankach. Dyrektor pionu bankowego w KNF Andrzej Stopczyński informował wówczas o zapoczątkowaniu przez urząd prac nad rekomendacją, która będzie określała dobre praktyki zarządzania ryzykiem kredytowym.W grudniu 2008 r. KNF przedstawił główne założenia rekomendacji, wskazując słabość procesu badania zdolności kredytowej. Komisja poinformowała, że brak rekomendacji w zakresie badania zdolności kredytowej sprawił, że banki nie uwzględniały wszystkich kosztów utrzymania, obciążają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: