Prawo: Wykonywanie polskich orzeczeń w Niemczech

BANK 2011/07- 08

W naszej praktyce adwokackiej pojawiają się wciąż sprawy, w których polski powód skarży niemieckiego pozwanego w Polsce, uzyskując odpowiedni tytuł egzekucyjny. Takie postępowanie opłaca się głównie wówczas (zakładając właściwość polskiego sądu), gdy chodzi o stan faktyczny mający miejsce w Polsce, do którego stosuje się polskie prawo. Sam wyrok to jednak dopiero połowa sukcesu, bo zasądzoną wierzytelność powoda trzeba jeszcze wyegzekwować

Damian Wypior

Jeżeli pozwany posiada majątek w Niemczech, to z natury rzeczy egzekucja musi być tam prowadzona. Podstawę stanowią w tym przypadku Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (dalej zwane Rozporządzeniem 805/2004) oraz Rozporządzenie (WE) Nr 44/2001 Rady z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej zwane Rozporządzeniem 44/2001).

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Egzekucja w Niemczech na podstawie polskiego tytułu egzekucyjnego dotyczącego należnej wierzytelności jest najłatwiejsza wtedy, gdy tytułowi egzekucyjnemu polski sąd nadał zaświadczenie tzw. Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Nr 805/2004. Europejski ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: