Prawo: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko

NBS 2015/10

Z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. Jerzym Bańką rozmawia Maciej Małek.

Jak pan ocenia istotę znowelizowanej ustawy o bankach spółdzielczych?

Nowa ustawa stanowi wynik wielostronnego kompromisu, co sprawia, że nie jest wolna od wad. Z jednej bowiem strony nadaje ogólne ramy funkcjonowaniu banków spółdzielczych w obecnych realiach, z drugiej szczegółowo reguluje kwestie o drugorzędnym niekiedy znaczeniu. W efekcie cały akt prawny nie spełnia wymogu przejrzystości. Z perspektywy procesu legislacyjnego, działanie regulatora – w osobie ministra finansów – było optymalne w tym znaczeniu, że przyjęto założenie godzenia różnych, niekiedy rozbieżnych, a nawet przeciwstawnych racji reprezentowanych przez poszczególnych reprezentantów banków spółdzielczych biorących udział w pracach nad przywołaną ustawą.

Skoro mowa o przeciwstawnych racjach – wiele uwag wnosiła KNF.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: