Prawo: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko

NBS 2015/10

Z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. Jerzym Bańką rozmawia Maciej Małek.

Z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. Jerzym Bańką rozmawia Maciej Małek.

Jak pan ocenia istotę znowelizowanej ustawy o bankach spółdzielczych?

Nowa ustawa stanowi wynik wielostronnego kompromisu, co sprawia, że nie jest wolna od wad. Z jednej bowiem strony nadaje ogólne ramy funkcjonowaniu banków spółdzielczych w obecnych realiach, z drugiej szczegółowo reguluje kwestie o drugorzędnym niekiedy znaczeniu. W efekcie cały akt prawny nie spełnia wymogu przejrzystości. Z perspektywy procesu legislacyjnego, działanie regulatora – w osobie ministra finansów – było optymalne w tym znaczeniu, że przyjęto założenie godzenia różnych, niekiedy rozbieżnych, a nawet przeciwstawnych racji reprezentowanych przez poszczególnych reprezentantów banków spółdzielczych biorących udział w pracach nad przywołaną ustawą.

Skoro mowa o przeciwstawnych racjach – wiele uwag wnosiła KNF.

Stąd też za sukces uważam wprowadzenie do ostatecznej redakcji tekstu, mimo sprzeciwu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapisu o zrzeszeniu zintegrowanym. Stało się tak między innymi dlatego, że oponenci nie wykazali dowodnie, że w istniejącym ładzie prawnym taka forma organizacyjna nie ma racji bytu.

Dochodziły głosy, że zrzeszenie zintegrowane to w istocie próba obejścia wymogów wynikających z IPS-u?

Taka teza wydaje się nieuprawniona. Minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności oraz ograniczanie skutków strat powstałych w innych bankach, co budziło zrozumiałe obawy, sprzyjać będzie całościowemu postrzeganiu sektora jako wiarygodnego i stabilnego. System będzie bowiem tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. To prawda oczywista.

Formalne wymogi nie zastąpią efektywności biznesowej.

W tym przypadku jesteśmy zgodni. Procesy integracji i wyższe standardy w zakresie monitorowania, analizy danych i raportowania, sprzyjać powinny skutecznej konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku usług bankowych, gdzie przychodzi się mierzyć z dużymi bankami komercyjnymi dysponującymi nieporównanie większym potencjałem finansowym, paletą produktów oraz informatycznym wsparciem działalności biznesowej. Nawet najwięksi sceptycy i obroń...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: