Prawo: Wyzwanie jakiego nie było

BANK 2017/07-08

Dziś decyduje się kształt nowego systemu ochrony danych – tymi słowami wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski, rozpoczął obrady Forum General Data Protection Regulation. Konferencja, zorganizowana jako jedno z trzech równoległych wydarzeń w ramach tegorocznych Horyzontów Bankowości, stanowiła próbę odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące ochrony danych po 25 maja 2018 r. i zarazem podsumowanie dotychczasowych wysiłków, podejmowanych na rzecz wdrożenia rozwiązań przewidzianych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w instytucjach finansowych.

Dziś decyduje się kształt nowego systemu ochrony danych – tymi słowami wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski, rozpoczął obrady Forum General Data Protection Regulation. Konferencja, zorganizowana jako jedno z trzech równoległych wydarzeń w ramach tegorocznych Horyzontów Bankowości, stanowiła próbę odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące ochrony danych po 25 maja 2018 r. i zarazem podsumowanie dotychczasowych wysiłków, podejmowanych na rzecz wdrożenia rozwiązań przewidzianych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w instytucjach finansowych.

Karol Jerzy Mórawski

Obrady Forum General Data Protection Regulation otworzył Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Środowisko bankowe od kilku miesięcy bada konsekwencje wejścia w życie nowego prawa – podkreślił w swym wystąpieniu wiceprezes CPBiI. Analizy te wskazały na kilka zasadniczych wyzwań związanych ze stosowaniem RODO w praktyce. Należy do nich przede wszystkim dopuszczalność profilowania klientów przez banki, zarówno na potrzeby antyfraudowe i badania zdolności kredytowej, jak również do celów statystycznych czy marketingowych. Nowym zadaniem, które bez wątpienia przysporzy bankom sporo pracy, będzie wykreowanie skutecznych mechanizmów przenoszenia danych – i to zarówno wewnątrz sektora finansowego, jak i do podmiotów z innych branż czy nawet urzędów administracji publicznej.

Kwestią, do której unijny legislator przywiązuje szczególną wagę jest zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym, co w erze big i fast data stanowi wyzwanie nawet dla największych podmiotów na rynku. Sporo emocji budzą wreszcie relacje pomiędzy nadzorem a podmiotami kontrolowanymi, w szczególności zaś metodyka postępowania w przypadku stwierdzenia wycieków danych oraz potężne sankcje, sięgające nawet 4% obrotu instytucji, która w nienależyty sposób wywiązuje się z powinności określonych przez RODO. Wiele z tych wątpliwości rozwieje najpewniej wprowadzenie zgodnych z unijnym rozporządzeniem przepisów rangi krajowej, nad którymi trwają obecnie ożywione prace.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych, a niebawem poznamy również treść zmian w poszczególnych ustawach sektorowych, w tym również Prawie bankowym. Odpowiedzi na pytania nurtujące bankowców poszukiwano również podczas czerwcowego forum. Jerzy Cichowicz, prezes spółki Kalokagathia i jeden ze współorganizatorów wydarzenia, przypomniał iż autorzy programu konferencji bazowali na realnych problemach, pojawiających się w toku wdrażania nowych reguł postępowania z danymi osobowymi w instytucjach finansowych.

Marcin Huczkowski przypomniał, że prace ZBP nad kodeksem postępowań dla całego sektora bankowego są bardzo zaawansowane.

Kodeks tarczą i wskazówką dla banków

Stosowanie nowych regulacji stanowić może wyzwanie nawet dla instytucji dysponujących doskonałą obsługą prawną. Biorąc pod uwagę dynamiczny postęp technologiczny, twórcy unijnego rozporządzenia stworzyli przepisy bardzo ogólne, które nie ulegną szybkiej dezaktualizacji, a ich właściwą interpretację pozostawiono samym administratorom danych oraz nadzorowi. W takich warunkach istotnym wsparciem dla przedsiębiorców może być przygotowanie kodeksu postępowania. Instrument tego typu został określony wprost w przepisach RODO, a do jego tworzenia upoważnione zostały organizacje branżowe i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: