Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian

BANK 2019/12

Mężczyzna z symbolami paragrafów prawnych
Fot. stock.adobe.com/ sdecoret

Implementacja postanowień dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego była najdonioślejszym wydarzeniem 2019 r. w obszarze regulacji dla sektora finansowego. Nie należy jednak zapominać, iż ostatnie 12 miesięcy przyniosło dziesiątki aktów prawnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie banków. Jak ewoluowało otoczenie regulacyjne w tym czasie? Oto kilka zmian, które w największym stopniu przyciągały uwagę bankowców.

Wejście w nowy rok oznaczało nowe zadania dla podmiotów zajmujących się emisją i dystrybucją papierów wartościowych. A to za sprawą obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku. Przesłanką dla jej uchwalenia były nieprawidłowości na rynku obligacji korporacyjnych, w szczególności sprzedaż tych instrumentów indywidualnym ciułaczom w ramach oferty niepublicznej, z pominięciem obowiązków informacyjnych oraz badania adekwatności produktu. – Nierzadko mieliśmy do czynienia z sytuacją, iż emitent wielokrotnie powtarzał sprzedaż własnych obligacji w ofercie niepublicznej, w efekcie łączna wartość wyemitowanych papierów przekraczała kwotę 2 mld zł – wskazywał przed wejściem w życie nowych regulacji Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: