Preferencyjne kredyty z 30 proc. dopłatą na ekologiczne instalacje

Bankowość

Bank Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ruszył z kolejną już ofertą wspierającą kupno nowoczesnych i zarazem ekologicznych urządzeń wykorzystywanych m.in. w domach jednorodzinnych. Od lutego dla mieszkańców województwa lubelskiego dostępne są środki na nowe, preferencyjne kredyty umożliwiające sfinansowanie zakupu pompy ciepła instalowanej np. w miejsce starego kotła węglowego, kolektorów słonecznych, czy paneli fotowoltaicznych. W przypadku tych ostatnich dotacja do kredytu może wynosić nawet 50 tys. zł.

Logo Banku Ochrony Środowiska
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe

Bank Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ruszył z kolejną już ofertą wspierającą kupno nowoczesnych i zarazem ekologicznych urządzeń wykorzystywanych m.in. w domach jednorodzinnych. Od lutego dla mieszkańców województwa lubelskiego dostępne są środki na nowe, preferencyjne kredyty umożliwiające sfinansowanie zakupu pompy ciepła instalowanej np. w miejsce starego kotła węglowego, kolektorów słonecznych, czy paneli fotowoltaicznych. W przypadku tych ostatnich dotacja do kredytu może wynosić nawet 50 tys. zł.

Kredyt na ekologiczne inwestycje obejmuje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo Bank zapewnia okres finansowania, który może wynieść 5 lat, a także karencję w spłacie kapitału - do 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Przedmiotem kredytowania mogą być m.in. projekty z zakresu przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym, na bardziej ekologiczne przedsięwzięcia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacji fotowoltaicznych, czy też przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kredyt wspierany jest przez dofinansowanie udzielane przez  WFOŚiGW w województwie lubelskim, a kwota dotacji stanowi 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji OZE lub przydomowej oczyszczalni ścieków, określonych dla każdego rodzaju urządzeń w zależności od ich parametrów technicznych. Maksymalna kwota dotacji w przypadku pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych to nawet 50.000 zł.

Źródło: BOŚ Bank

Udostępnij artykuł: