Preferencyjne pożyczki dla samorządów, wnioski tylko do 26 października 2020 roku

Samorządy

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęła nabór do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP). Pożyczki, o bardzo preferencyjnym oprocentowaniu, są przeznaczone na finansowanie budowy lub modernizacji: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

wieś, Polska, droga
Fot. stock.adobe.com / Maciej

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęła nabór do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP). Pożyczki, o bardzo preferencyjnym oprocentowaniu, są przeznaczone na finansowanie budowy lub modernizacji: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

#KrzysztofPodhajski: #Pożyczki przyczyniły się do wybudowania ponad 200 km dróg, 56 obiektów oświatowych oraz 36 inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków #EFRWP #SPP

Nabór wniosków potrwa do 26 października 2020 r. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

1,5 mln zł na 5 lat, bez wkładu własnego, na 2,5%

Pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1,5 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Pożyczki udzielane w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym jedynie 2,5% oprocentowaniem oraz brakiem jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży, itp.  

Czytaj także: Dofinansowanie do kredytów ekologicznych w bankach spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS

– Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich to jeden z trzech – oprócz programów edukacyjnych i prospołecznych oraz Forum Inicjatyw Rozwojowych – obszarów działalności Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pożyczki udzielane w ramach tego programu przyczyniły się dotychczas m.in. do wybudowania ponad 200 km dróg, 56 obiektów oświatowych oraz 36 inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Co istotne, mogą być zaciągane bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Tym samym środki można pozyskać w krótszym czasie i taniej.

Istotne jest również to, że nasze pożyczki mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania środków unijnych lub krajowych dodaje Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Czytaj także: Cięcia budżetów samorządowych, ograniczenie nakładów na Ochotnicze Straże Pożarne

SPP finansuje drogi, wodociągi i OZE

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Od 2011 roku, w ramach dwudziestu sześciu edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, Fundacja EFRWP udzieliła ponad 275 pożyczek na łączną kwotę ok. 155 mln zł.

Wnioski w ramach XXVII edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać w terminie od 5 do 26 października 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy

Czytaj także: Jeszcze nie wszystkie samorządy umożliwiają płatności bezgotówkowe

Udostępnij artykuł: