Premia na start

Bankowość

Deutsche Bank oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł Klientom, którzy zainwestują swój kapitał w jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 17 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank.

Deutsche Bank oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł Klientom, którzy zainwestują swój kapitał w jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 17 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank.

Nowa oferta promocyjna Deutsche Bank przeznaczona jest dla osób, które chciałyby zainwestować swój kapitał w dłuższym terminie. W jej ramach Klient może nabyć bez opłaty wstępnej jednostki 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dostępnych w ofercie Deutsche Bank i otrzymać premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł.

Wysokość premii zależy od kwoty zakupu jednostek i stanowi 1% tej kwoty. Może ona wynieść od 50 zł dla kwoty 5 tys. zł do maksymalnie 20 tys. zł brutto (dla kwoty 2 mln zł). Aby wziąć udział w promocji Premia na start, należy w czasie jej trwania zainwestować
w fundusze min. 5 tys. zł, ale uczestnik promocji może także dokonać dowolnej liczby wpłat na sumę min. 5 tys. zł.

- W otoczeniu niskich stóp procentowych wiele osób posiadających wolne środki poszukuje takich form pomnażania pieniędzy, które oferują wyższe stopy zwrotu. Aby zachęcić Klientów do wypróbowania potencjału, jaki w tym zakresie dają fundusze, oferujemy premię
w wysokości 1% wpłacanych środków - nawet do 20 tys. zł. Dodatkowo nie pobieramy prowizji od zakupu jednostek - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych, Deutsche Bank.

Regulamin dostępny jest tutaj.

Promocją objęte są fundusze krajowe i zagraniczne denominowane w PLN aż 17 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank: TFI Allianz Polska S.A., MetLife TFI S.A., BZ WBK TFI S.A., Aviva Investors Poland TFI SA, Franklin Templeton Investments, ING TFI S.A., Investors TFI S.A., Legg Mason TFI S.A., Noble Funds TFI S.A., Opera TFI S.A.  Quercus TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., Superfund TFI S.A., TFI PZU SA, Union Investment TFI S.A., Fidelity Worldwide Investment, BlackRock Global Funds.

Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy posiadają lub otworzą rachunek osobisty
i indywidualny rejestr uczestnictwa w funduszu promocyjnym w Oddziale Deutsche Bank. Klient powinien utrzymać środki zainwestowane w fundusze co najmniej do 31 marca 2016 r. Premia zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu po zakończeniu promocji, która trwa do 31 marca br.

Deutsche Bank posiada jedną z najszerszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych
- obecnie oferuje blisko 700 lokalnych i zagranicznych produktów 17 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock, Franklin Templeton Investments, Fidelity oraz J.P. Morgan Asset Management we współpracy ze Skarbiec TFI.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: