Presja na poluzowanie i brak zaufania (sonda aleBank.pl – maj 2013)

Finanse i gospodarka / Raporty

Wszelkie prognozy dot. wzrostu gospodarczego, acz w obecnych realiach to określenie wydaje się "grubo" na wyrost ulegają korektom w obliczu postępującego zwalniania gospodarek europejskich i światowych, w tej liczbie chińskiej. Nie zmienia to faktu, że społeczeństwo oczekuje działań, które sprzyjają nie tylko eliminowaniu niekorzystnych trendów, ale mogą wspomóc konkurencyjność naszego eksportu, a w konsekwencji stymulować wzrost gospodarczy.

Wyrazem tych oczekiwań jest również wynik majowego sondażu aleBank.pl. Tym razem zapytaliśmy respondentów, czy w II-gim kwartale nastąpi dalsza obniżka stóp procentowych, co nie tylko obniża koszt pieniądza, ale sprzyja stabilizacji rodzimej waluty, eliminując ważne dla wyników w eksporcie ryzyka kursowe.

Aż 69 proc. ankietowanych odpowiedziało tak, co wskazuje na wyraźne oczekiwania co do kierunku polityki monetarnej. Zresztą wskaźniki referencyjne, zwłaszcza inflacja, potwierdzają, że decyzje RPP w skali makro rynek weryfikuje pozytywnie. Jedynie mniej niż co trzeci ankietowany – 27 proc. odpowiedzi na nie, zadeklarował, że obniżka stóp w II-gim kwartale nie nastąpi.

130601.sondaz.alebank.pl.2013.05.czy.w.ii.kwartale.nastapi.obnizka.stop.procentowych

Wagi problemu w społecznym odbiorze dowodzi również fakt, że jedynie 4 proc, respondentów nie wyraziło w omawianej kwestii opinii (nie mam zdania).

Analizując udzielone odpowiedzi nie tyle ekonomicznie, ile psycho-społecznie, należy je traktować jako wyraz oczekiwań na działania wspierające spowalniającą gospodarkę, którą dodatkowo ogranicza zauważalny spadek popytu wewnętrznego.

W tej drugiej tendencji objawia się spadający poziom optymizmu i zaufania do władzy publicznej, co zresztą znajduje odbicie w wynikach innych sondaży, a w przypadku naszego portalu przełożyło się na ocenę możliwego wpływu zapowiedzi rządu w sprawie podatków dla ożywienia gospodarczego.

130601.sondaz.alebank.pl.2013.05.czy.zapowiedz.stabilizacji.podatkow.do.2016.ozywi.gospodarke

Jedynie co trzeci – 33 proc. ankietowanych, udzielił odpowiedzi twierdzącej, podczas kiedy 61 proc. respondentów twierdzi, że nie.

Nie wróży to dobrze kształtowaniu popytu wewnętrznego, gdyż od dawna analitycy są zgodni, że poziom optymizmu i zaufania stymuluje konsumpcję i skłonność do zakupów na kredyt. Że w omawianej sprawie mało kto pozostaje obojętny może nas przekonać ledwie 6-cio proc. wskaźnik odpowiedzi deklarujących brak opinii na temat wpływu stabilizacji podatków na gospodarkę.

W kontekście wyników sondaży minionych dwóch miesięcy możemy mówić o kształtowaniu się trendu. Czy miesiące letnie i wzrost sezonowego zatrudnienia zdołają go odwrócić, przekonamy się już niebawem.

Zapraszamy do udziału w nowym głosowaniu – sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: