Presja regulacyjna wymaga reakcji sektora bankowego

Bankowość spółdzielcza / Prawo i regulacje

Mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP wskazał podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) na nasilające się tendencje populistyczne, wspierane sygnałami jakie płyną z Europy. W efekcie KNF i UOKIK, temperujące dotąd inicjatywy legislacyjne, premiujące postawy roszczeniowe klientów banków − zachowują się biernie.

Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich Fot. ZBP

Mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP wskazał podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) na nasilające się tendencje populistyczne, wspierane sygnałami jakie płyną z Europy. W efekcie KNF i UOKIK, temperujące dotąd inicjatywy legislacyjne, premiujące postawy roszczeniowe klientów banków − zachowują się biernie.

#JerzyBańka: Skrócony termin przedawnienia z 10 do 6 lat, przy braku możliwości dochodzenia zadośćuczynienia po upływie tego terminu sprawia, że państwo i jego organy faworyzują dłużnika kosztem wierzyciela #BankiSpółdzielcze #ZBP #BankowośćSpółdzielcza #ZmianyPrawa

Tzw. małe TSUE − tak mec. Jerzy Bańka określił orzeczenie z dnia 11 września 2019 roku odnoszące się do art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, nakazującego zwrot części kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu − rozciąga ten obowiązek na jednorazowe koszty stałe, związane z badaniem zdolności kredytowej.

Skala zjawiska to blisko 60 proc. kredytów spłacanych przed terminem. Może to oznaczać wydatek nawet rzędu 4 mld złotych.

Osobną kwestią jest efektywna stopa procentowa i okres wsteczny od orzeczenia TSUE, uprawniający do dochodzenia roszczeń.

Zwrot z urzędu czy na wniosek?

Nie ulega kwestii, że przywołane orzeczenie rodzi obowiązek informacyjny po stronie banków. Z kolei inne orzeczenie TSUE, z 28 listopada 2018 roku utrudnia dochodzenie roszczeń na podstawie wyciągu z ksiąg banku. To wymaga nowego podejścia procesowego.

Natomiast wyrok TSUE z 13 września 2018 roku wskazuje wyraźnie, że nie może być wydany nakaz zapłaty z weksla w oparciu o jego kontrolę formalną, co osłabia walor abstrakcyjny tego instrumentu.

Zmiany w Kodeksie

Także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego utrudniają realne dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Wniesienie sprzeciwu prowadzi do umorzenia nakazu i generuje konieczność wszczęcia postępowania procesowego.

 Skrócony termin przedawnienia z 10 do 6 lat, przy braku możliwości dochodzenia zadośćuczynienia po upływie tego terminu sprawia, że w praktyce państwo i jego organy, by wymienić RPO − faworyzują dłużnika kosztem wierzyciela.

Rośnie, skutkiem liberalizacji prawa, liczba upadłości konsumenckich. Wzrost postaw roszczeniowych  tzw. frankowiczów może sprawić nasilenie oczekiwań pozostałych grup kredytobiorców.

Pojawia się więc szereg niewiadomych. − Jeśli nie chcemy generować kolejnych strat wzmocnić trzeba komunikację z klientem, otoczeniem instytucjonalnym i wesprzeć zaplecze prawne w sektorze i każdym banku z osobna. O to proszę i apeluję − zakończył swoje wystąpienie mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP. 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: