Prezentacja: 400 milionów nie trafiło do złodziei

NBS 2015/04

W 2014 r. codziennie blokowano aż 24 próby wyłudzeń kredytów na kradzione dokumenty. Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić aż 8,8 tys. kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny - w zeszłym roku zastrzeżono bowiem aż 128 tys. dowodów osobistych i paszportów.

W 2014 r. codziennie blokowano aż 24 próby wyłudzeń kredytów na kradzione dokumenty. Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić aż 8,8 tys. kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny - w zeszłym roku zastrzeżono bowiem aż 128 tys. dowodów osobistych i paszportów.

Związek Banków Polskich od kilkunastu już lat prowadzi system do zastrzegania dokumentów tożsamości. Tylko w IV kw. 2014 r. dzięki niemu udaremniono 2,2 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 75 mln zł.

Średnia kwota próby wyłudzenia w 2014 r. dla całego kraju wyniosła 23,8 tys. zł. Najniższy poziom zanotowano w woj. podlaskim (14,4 tys. zł), a najwyższy w mazowieckim i zachodniopomorskim (odpowiednio 29,8 tys. oraz 31,8 tys. zł). Największą jednostkową kwotą była próba wyłudzenia ponad 4 mln zł (woj. wielkopolskie).

Na koniec grudnia 2014 r. wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1,42 mln. sztuk. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost bazy o 31,9 tys. dokumentów. W całym 2014 r. statystycznie, niezależnie od pory dnia i nocy, do bazy co 4 minuty trafiał nowy dokument.

Czym jest System DZ i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty tożsamości

Jest to narzędzie służące do eliminowania zastrzeżonych dokumentów z obrotu gospodarczego. Zabezpiecza osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Co ważne, dokumenty mogą zastrzegać nie tylko osoby korzystające z usług bankowych - mogą i powinni to robić wszyscy - także ci, którzy nigdy nie posiadali własnego konta (oni bowiem jako osoby, o których banki nie miały wcześniej żadnej wiedzy, są najczęstszymi ofiarami oszustów).

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

nbs.2015.04.wykres.076.a.600xKampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

Kampania rozpoczęła się 16 lipca 2008 roku i trwa do dzisiaj. Realizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Federacją Konsumentów. Jej celem jest poszerzenie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości, gdyż ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczęciem projektu była zbyt mała.

Suma działań, jakie podjął do tej pory Związek Banków Polskich wspólnie z bankami i partnerami w ramach kampanii, znacznie wpłynęły na rozpoznawalność i skuteczność Systemu DZ w walce z przestępczością z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

nbs.2015.04.foto.077.a.400xJeden wspólny numer do zastrzegania kart 828 828 828

Związek Banków Polskich 1 stycznia 2014 r. uruchomił System Zastrzegania Kart. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828, można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy. Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii. Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku - i to na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby wypowiadania danej nazwy - uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu umożliwia rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku. Przy tym system samoczynnie doucza się po każdej rozmowie, a portal głosowy może obsługiwać równolegle wiele połączeń.

Numer (+48) 828 828 828 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabelą opłat operatora. Operatorem systemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu Narodowego Banku Polskiego. Jego partnerami są: MasterCard, Visa, Exatel i First Data. Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl.

Oszustwa metodą na wnuczka

W ramach Kampanii DZ poruszony został również kolejny ważny problem, dotyczący przede wszystkim osób w podeszłym wieku, którzy coraz częściej padają ofiarą oszustw metodą na wnuczka. Przestępcy posługujący się tą metodą, wykorzystując dobroć starszych ludzi, używają różnorodnych sposobów, aby pozbawić ich wszystkich oszczędności życia. Oszustwa charakteryzują się tym, że przestępca podaje się za krewnego ofiary. Dzwoni, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem itp. Tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści, to nie tylko mężczyźni! Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, okazyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową.

Komenda Stołeczna Policji oraz Związek Banków Polskich, przy realizacji Kampanii, zaprosili do współpracy zarówno instytucje rządowe, samorządowe, stowarzyszenia oraz firmy prywatne i państwowe (w tym zwłaszcza media) oraz osoby publiczne, którym szczególnie bliskie są działania charytatywne mogące w realny sposób pomóc setkom tysięcy bezbronnych, starszych osób. W ramach projektu zrealizowano specjalne spoty promocyjne. Grupą docelową spotów były zarówno osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, które mogą paść ofiarą wyłudzenia (94 proc. ofiar oszustw to osoby we wskazanym wieku), jak również osoby młode, które powinny ostrzec swoich bliskich o możliwości próby wyłudzenia. Spoty pokazywane były na antenie sześciu kanałów Telewizji Polskiej. Obecnie można je zobaczyć na stronie internetowej Kampanii:

www.OszustwaNaWnuczka.pl.

Warto zapamiętać i poczytać:
www.DokumentyZastrzezone.pl
www.zastrzegam.pl
www.OszustwaNaWnuczka.pl

 

Udostępnij artykuł: