Prezentacja AMRON: Certyfikat Bankowego Specjalisty Systemu AMRON

BANK 2011/10

31 grudnia 2011 r. kończy się okres przejściowy na przygotowanie się banków do wdrożenia w wewnętrznych procedurach i regulaminach postanowień Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie w brzmieniu przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 25 stycznia br. W rekomendacji tej po raz pierwszy pojawiło się pojęcie oceny wartości nieruchomości, która służyć ma weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń hipotecznych.

Agnieszka Gołębiowska
koordynator Centrum AMRON ds. relacji z klientami

Wartość nieruchomości

W odpowiedzi na pytania Związku Banków Polskich, dotyczące problemów interpretacyjnych banków wdrażających zapisy Rekomendacji S, Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z 29 lipca 2011 r. (sygn. DOR/WR1/75/9/2/ŁR/11) jednoznacznie wskazała, iż ocena wartości nieruchomości (rozumiana jako proces polegający m.in. na okresowej weryfikacji wartości nieruchomości uwzględniający określone przez bank metody) nie wymaga posiadania operatu szacunkowego, gdyż bank uprawniony jest do jej dokonania na podstawie analizy rynku nieruchomości lub metod statystycznych. KNF zakłada, iż wykorzystując metody statystyczne, bank pośrednio będzie również korzystał z operatów, na podstawie których określane są wartości zabezpieczeń przyjęte w procesie analizy kredytowej. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: