Prezentacja: Analiza rynku gruntów – raport rolny AMRON

NBS 2010/06

Analiza wartości gruntów zarówno rolnych, jak i tych, które przeznaczone są pod zabudowę, ciągle jeszcze stanowi problem w dużej mierze z powodu braku dostępu do zagregowanej informacji o rynku nieruchomości gruntowych.

Analiza wartości gruntów zarówno rolnych, jak i tych, które przeznaczone są pod zabudowę, ciągle jeszcze stanowi problem w dużej mierze z powodu braku dostępu do zagregowanej informacji o rynku nieruchomości gruntowych.

Jerzy Ptaszyński

Informacje gromadzone w GUS udostępniane są ze znacznym opóźnieniem, zaś dane z rynków lokalnych bywają fragmentaryczne i przypadkowe. Od II kwartału br. Centrum AMRON umożliwiło swoim użytkownikom analizowanie rynku gruntów rolnych i gruntów pod zabudowę poprzez generowanie dwóch raportów: analizy porównawczej średnich wartości gruntów dla kilku regionów oraz analizy szczegółowej gruntów w wybranym regionie.

Raport R1 pozwala na pozyskanie informacji o średnich cenach gruntów rolnych (bez podziału na typy użytków) oraz gruntów pod zabudowę, wyliczonych na podstawie transakcji zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Raport umożliwia porównanie cen gruntów w maksymalnie 4 lokalizacjach. Wybór lokalizacji możliwy jest do poziomu powiatu, a więc użytkownik może wybrać do analizy 4 województwa, 4 powiaty lub na przykład otrzymać informację o wysokości cen nieruchomości w 3 powiatach na tle średnich cen w województwie. Raport podaje wartości zarówno łącznie, jak i w podziale na wielkości działek. Przyjęte przedziały wielkości dla gruntów rolnych to 1-2, 2-5, 5-10, 10-50 i pow. 50 ha, natomiast dla gruntów pod zabudowę: 0-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000, pow. 5000 m. Poza średnimi cenami gruntu dla każdej lokalizacji i przedziału wielkości gruntu, raport uwzględnia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: Analiza rynku gruntów – raport rolny AMRON

EDS 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Analiza wartości gruntów zarówno rolnych, jak i tych, które przeznaczone są pod zabudowę, ciągle jeszcze stanowi problem w dużej mierze z powodu braku dostępu do zagregowanej informacji o rynku nieruchomości gruntowych.

Analiza wartości gruntów zarówno rolnych, jak i tych, które przeznaczone są pod zabudowę, ciągle jeszcze stanowi problem w dużej mierze z powodu braku dostępu do zagregowanej informacji o rynku nieruchomości gruntowych.

Jerzy Ptaszyński

Informacje gromadzone w GUS udostępniane są ze znacznym opóźnieniem, zaś dane z rynków lokalnych bywają fragmentaryczne i przypadkowe. Od II kwartału br. Centrum AMRON umożliwiło swoim użytkownikom analizowanie rynku gruntów rolnych i gruntów pod zabudowę poprzez generowanie dwóch raportów: analizy porównawczej średnich wartości gruntów dla kilku regionów oraz analizy szczegółowej gruntów w wybranym regionie.

Raport R1 pozwala na pozyskanie informacji o średnich cenach gruntów rolnych (bez podziału na typy użytków) oraz gruntów pod zabudowę, wyliczonych na podstawie transakcji zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Raport umożliwia porównanie cen gruntów w maksymalnie 4 lokalizacjach. Wybór lokalizacji możliwy jest do poziomu powiatu, a więc użytkownik może wybrać do analizy 4 województwa, 4 powiaty lub na przykład otrzymać informację o wysokości cen nieruchomości w 3 powiatach na tle średnich cen w województwie. Raport podaje wartości zarówno łącznie, jak i w podziale na wielkości działek. Przyjęte przedziały wielkości dla gruntów rolnych to 1-2, 2-5, 5-10, 10-50 i pow. 50 ha, natomiast dla gruntów pod zabudowę: 0-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000, pow. 5000 m. Poza średnimi cenami gruntu dla każdej lokalizacji i przedziału wielkości gruntu, raport uwzględnia ilość transakcji, na podstawie której wyliczono średnią cenę.

Ścieżka generacji raportu prowadzi przez 3 stopnie wyboru:

wybór typu nieruchomości - dokonujemy wyboru między gruntami rolnymi lub gruntami pod zabudowę:

2 wybór lokalizacji - tutaj użytkownik wybiera interesujący go region (np. 4 sąsiadujące ze sobą powiaty jednego województwa):

3 w trzecim etapie określamy czas analizy (dane w raportach rolnych prezentowane są w okresach kwartalnych):

eds.2010.06.k2.ramka.58.a.550x

Na raport R1 składa się:

 1. słupkowy wykres obrazujący wysokość średnich cen nieruchomości w wybranych lokalizacjach w danym kwartale roku
 2. szczegółowe wykresy słupkowe prezentujące średnie ceny dla każdej wybranej lokalizacji w podziale na przedziały powierzchni
 3. wynik analizy w postaci tabelarycznej

Szczegółowe informacje o średnich cenach gruntów rolnych i gruntów pod zabudowę uzyskać można w raporcie R2. Raport R2 wygenerować możemy tylko dla 1 lokalizacji, otrzymujemy jednak informacje pochodzące z dłuższego okresu. Użytkownik ma możliwość wyboru trybu prezentacji danych w ujęciu kwartalnym lub półrocznym. W raporcie zaprezentowane zostają dane dotyczące czterech kolejnych okresów - kwartałów lub półroczy (a więc z roku lub dwóch lat, przy czym istotne jest, że nie muszą to być pełne lata kalendarzowe). W raporcie R2 użytkownik otrzymuje dane dotyczące średnich cen transakcji w podziale na typu użytku stosowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych (czyli grunty orne, użytki zielone - łąki i pastwiska i inne grunty orne), a także kategorię "ogółem" - średnią otrzymaną ze wszystkich transakcji bez względu na typ użytku.

eds.2010.06.k2.ramka.59.a.550xRaport R2 składa się z trzech wykresów:

 1. Słupkowy wykres pokazujący wysokość średniej ceny nieruchomości w wybranych okresach
 2. Kołowy wykres pokazujący strukturę obrotu - procentowy udział w obrocie w podziale na przedziały areału (analogiczne do R1).
 3. Słupkowy wykres pokazujący średnie ceny sprzedaży w zależności od typu użytku i areału lub wielkości działki w przypadku raportu dla gruntów pod zabudowę.

Uzupełnieniem formy graficznej raportu jest tabela z wynikami wartości średnich.

eds.2010.06.k2.ramka.59.b.550x


Jerzy Ptaszyński

Analityk Centrum AMRON

jerzy.ptaszynski@amron.pl

więcej o funkcjonalnościach Systemu AMRON na www.amron.pl

 

Udostępnij artykuł: