Prezentacja: Automatyzacja procesów wewnętrznych (back-office), czyli jak w praktyce zwiększyć sprawność działania banków spółdzielczych

NBS 2014/10

Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele się mówiło o sprawności działania oraz potrzebie jej zwiększenia. Wnioski z dyskusji są jednoznaczne: automatyzacja i ograniczenie zatrudnienia w back-office stanowią główne wyzwania dla nowego modelu biznesowego bankowości spółdzielczej.

Tylko nowoczesne rozwiązania technologiczno- -organizacyjne pozwolą na zwiększenie efektywności i racjonalizację zatrudnienia, czyli przesunięcie pracowników z back-office do działów sprzedaży.

Standaryzacja procesów, wykorzystywanie wzorców

Obecnie główne ograniczenia w organizacji back-office w sektorze bankowości spółdzielczej to:

  • wysoki udział pracowników back-office w całości zatrudnienia
  • wielozadaniowość pracowników
  • brak automatyzacji procesów back-office.

Oznacza to, że funkcje back-office angażują istotną część zasobów kadrowych, szczególnie mniejszych banków spółdzielczych. Często jedna osoba musi wykonywać wiele funkcji. Tworzy to nadmierne obciążenie pracowników oraz generuje ryzyko operacyjne (błędy, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: