Prezentacja: Banki spółdzielcze monitorują portfel kredytowy

Uncategorized

W lipcu tego roku rozpoczął się nowy etap współpracy sektora banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Po raz pierwszy do BIK przekazany został pakiet zapytań o raporty w trybie off-line, dotyczący klientów jednego z banków spółdzielczych.

W lipcu tego roku rozpoczął się nowy etap współpracy sektora banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Po raz pierwszy do BIK przekazany został pakiet zapytań o raporty w trybie off-line, dotyczący klientów jednego z banków spółdzielczych.

Tym samym banki spółdzielcze dołączyły do grupy najbardziej świadomych klientów BIK szeroko korzystających z możliwości, jakie daje sposobność pobierania raportów w trybie off-line. To wydarzenie wyraźnie świadczy o tym, iż sektor banków spółdzielczych widzi potrzebę i korzyści z badania aktualnej sytuacji kredytowej swoich klientów. Również napięta sytuacja na rynkach finansowych sprawia, że wszystkie banki coraz dokładniej prześwietlają klientów przed udzieleniem kredytu. Dokonują oceny swoich klientów pod kątem ich zdolności do spłaty kredytu oraz szacują ryzyko związane z jego udzieleniem. Chcą także wiedzieć o każdym, nawet najdrobniejszym zobowiązaniu osoby zgłaszającej się po kredyt. Dlatego coraz częściej zgłaszają swoje zapytania do Biura Informacji Kredytowej i chcą jak najszybciej otrzymywać odpowiednie raporty.

W lipcu tego roku Biuro Informacji Kredytowej udostępniło bankom 4,16 mln raportów, to o blisko 30 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ogółem w tym roku banki pytały już o klientów ponad 21,5 mln razy. Rośnie także skokowo liczba raportów pobranych przez banki spółdzielcze. W ciągu 6 miesięcy tego roku pobrały one blisko 355 tys. raportów dotyczących klientów indywidualnych.

Rosnącą rolę informacji kredytowej w działalności operacyjnej banków spółdzielczych można zauważyć przy analizie liczby pobranych Raportów BIK KI. Dane w układzie miesięcznym za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawione zostały na wykresie 1.

 

nbs.09.2011.wykres.026.a.550x

Jak widać, od marca 2011 r. liczba pobranych raportów znacząco zwiększyła się i (poza kwietniem) przewyższa znacznie 65 tys. sztuk miesięcznie. Rosnący trend dla liczby pobieranych przez sektor banków spółdzielczych raportów BIK KI wyraźnie jest widoczny przy porównaniu danych dotyczących kolejnych lat, które zaprezentowane zostały na wykresie 2.

 

nbs.09.2011.wykres.027.a.550x

W pierwszym półroczu 2011 r. banki spółdzielcze pobrały znacznie więcej (o 19,1%) raportów BIK niż przez cały 2009 r. i zarazem prawie trzy czwarte całkowitej liczby raportów pobranych w roku 2010 (dokładnie 73,6 proc.). Widać również stale zwiększającą się liczbę i udział raportów monitorujących oraz zarządzanie wśród pobranych raportów.

Stale zwiększająca się liczba banków spółdzielczych współpracujących z BIK potwierdza także coraz większą rolę informacji dostarczanych przez Biuro. Na wykresie 3 zaprezentowane zostały dane pokazujące liczbę banków spółdzielczych współpracujących z Biurem Informacji Kredytowej w ostatnich latach. Na koniec czerwca tego roku BIK współpracował z 537 bankami spółdzielczymi, co stanowi 95 proc. całego sektora bankowości spółdzielczej. Warto przypomnieć, że w bazie BIK znajdują się obecnie informacje dotyczące 1,2 mln klientów banków spółdzielczych i związanych z nimi ponad 2 mln rachunków kredytowych. Blisko 70 proc. klientów banków spółdzielczych posiada jednocześnie czynne rachunki kredytowe w bankach komercyjnych i SKOK-ach. Oznacza to diametralną zmianę tradycyjnych zachowań klientów tej części naszych banków. Z punktu widzenia ograniczenia ryzyka kredytowego przez sektor banków spółdzielczych, rośnie znaczenie informacji przekrojowych z całego systemu bankowego, dostępnych dzięki współpracy z BIK. System Informacji Kredytowej BIK - Klient Indywidualny to obecnie 90 mln rachunków należących do 24,3 mln osób oraz baza BIG InfoMonitora, gromadząca dane o zadłużeniu pozabankowym. Dzięki współpracy Biura Informacji Kredytowej praktycznie ze wszystkimi bankami i SKOK-ami jest gwarancja, że informacja zgromadzona w bazie BIK jest pełna, rzetelna i wiarygodna.

 

nbs.09.2011.wykres.027.b.550x


Dane prezentowane w artykule zostały przygotowane przez Tomasza Klepackiego, eksperta w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Udostępnij artykuł: