Prezentacja: Banki spółdzielcze na polskim rynku kredytowym

NBS 2014/09

Banki spółdzielcze są instytucjami finansowymi z wyłącznym udziałem polskiego kapitału. Choć często jeszcze przegrywają walkę o klienta z międzynarodowymi globalnymi korporacjami finansowymi, to ich pozycja i znaczenie w Polsce lokalnej jest nie do przecenienia. To często banki pierwszego kontaktu i bezpośrednich relacji z klientem. Mają wiele atutów - bliskość klienta, łatwość i elastyczność decyzyjną, znajomość lokalnego rynku.

Banki spółdzielcze są instytucjami finansowymi z wyłącznym udziałem polskiego kapitału. Choć często jeszcze przegrywają walkę o klienta z międzynarodowymi globalnymi korporacjami finansowymi, to ich pozycja i znaczenie w Polsce lokalnej jest nie do przecenienia. To często banki pierwszego kontaktu i bezpośrednich relacji z klientem. Mają wiele atutów - bliskość klienta, łatwość i elastyczność decyzyjną, znajomość lokalnego rynku.

Statystyki Biura Informacji Kredytowej potwierdzają popularność bankowości spółdzielczej w finansowaniu konsumentów. Ilość i wartość kredytów konsumpcyjnych udzielanych przez nie w latach 2010-2014 jest stabilna, choć wyraźnie rośnie w miesiącach letnich. Jest to jednak zjawisko o charakterze sezonowym.

Mariusz Cholewa, prezes BIK S.A.

Kiedy spojrzymy na liczbę mieszkańców i dokonamy podziału miast na małe, średnie, duże i wielkie aglomeracje, to widać, że w tych najmniejszych miejscowościach, do 25 tys. mieszkańców, sprzedaje się więcej kredytów, niż wynika z udziału mieszkańców. Liczbowo to 47 proc. względem 38 proc. udziału mieszkańców. Oznacza to, że jest relatywnie większe zapotrzebowanie na kredyt w małych miastach niż w większych miejscowościach.

Cały sektor bankowy był dotknięty przez pewien czas stagnacją w obszarze sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Liczbowo zauważalny był spadek sprzedaży tych kredytów z kwartału na kwartał. Odbicie nastąpiło w roku 2013, a I półrocze 2014 r. wygląda już bardzo dobrze. Wartościowo sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w pierwszych miesiącach ostatnich lat systematycznie rosł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: