Prezentacja: Banki spółdzielcze: w poszukiwaniu modelu efektywnej sprzedaży

NBS 2014/06

Bankowość spółdzielcza stoi przed ważnymi wyzwaniami. Zmiany legislacyjne stymulowane prawodawstwem unijnym - takie jak dostosowanie banków spółdzielczych do wymogów pakietu CRD 4/CRR - nakłaniają ten segment rynku do większej konsolidacji. Równe wyzwanie stanowi rosnąca konkurencja ze strony banków komercyjnych.

Bankowość spółdzielcza stoi przed ważnymi wyzwaniami. Zmiany legislacyjne stymulowane prawodawstwem unijnym - takie jak dostosowanie banków spółdzielczych do wymogów pakietu CRD 4/CRR - nakłaniają ten segment rynku do większej konsolidacji. Równe wyzwanie stanowi rosnąca konkurencja ze strony banków komercyjnych.

Karol Jerzy Mórawski

Wjakiej formie banki spółdzielcze powinny ruszyć do walki o klienta – tak, aby nie zatracając tradycyjnych atutów optymalne wykorzystać swój potencjał? Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź podczas debaty eksperckiej zatytułowanej „Banki spółdzielcze – jak sprzedawać na rynku ogólnopolskim zachowując lokalną specyfikę”, zorganizowanej podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2014.

W debacie prowadzonej przez red. Karola Mórawskiego udział wzięli: Aleksander Borzymowski – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Rumi, Sławomir Flissikowski – prezes zarządu BS w Skórczu, Elżbieta Kalfas – kierownik Zespołu Analityków BS Radziechowy Wieprz, Dariusz Kołodziejski – wiceprezes BS w Ostrowi Mazowieckiej, Dariusz Konofalski – wiceprezes zarządu BS w Płońsku, Robert Malinowski – członek zarządu BS w Płońsku, Anna Nowakowska – wiceprezes zarządu BS w Raszynie, Mieczysław Olearka – prezes zarządu Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, Marek Pacek – kierownik w BS w Pruszkowie, Bogumiła Szklarska – członek zarządu BS w Nasielsku, Janina Wolanin – prezes zarządu BS w Księżpolu oraz Mariusz Ziemiańczyk – prezes zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego. Zabrakło przedstawicieli banków zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Banku. Nieobecność reprezentantów obydwu grup była zauważalna – wiele pojawiających się podczas debaty problemów dotyczyło wprost materii znajdującej się w gestii zrzeszeń.

Partnerem debaty była grupa eBroker – wiodący wydawca serwisów doradczych, opiniotwórczych i informacyjnych oraz porównywarek dedykowanych branży finansowej. Podczas debaty przedstawiciele eBrokera: prezes zarządu Jacek Paciorek, Katarzyna Koral – dyrektor ds. marketingu i Mateusz Bembenek – Performance Marketing Manager zaprezentowali najnowsze rozwiązanie ukierunkowane na efektywnościową sprzedaż produktów finansowych – sieć afiliacyjną premium LeadAff.

– Od internetu się nie da odejść. Internet czeka na wszystkich. Celem naszej obecności nie jest przekonywanie Państwa, czy to zrobić – tylko jak to zrobić i w jaki sposób zrobić to dobrze. Sześcioletnie doświadczenie, które mamy za sobą, 30 tys. klientów, których pozyskujemy co miesiąc – myślę, że te wyniki mówią za siebie – podkreślił prezes Paciorek.

Pierwszą część debaty zdominowała sprawa zajęcia właściwych pozycji przez banki spółdzielcze w nieuniknionej w najbliższej przyszłości konfrontacji z bankami. Czy właściwym rozwiązaniem będzie prosta konkurencja – co raczej wiązałoby się z dalszą konsolidacją w ramach zrzeszeń? A może należy szukać miejsca dla siebie w tradycyjnych obszarach działalności bankowości spółdzielczej i utrzymać lokalny charakter? Zdaniem większości prelegentów koncentracja na obszarach, w których banki spółdzielcze czują się silne, stanowi niejako naturalną tendencję. Zwracano uwagę na fakt, iż sektor spółdzielczy dysponuje nieporównanie mniejszymi możliwościami niż duże banki komercyjne, zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym, które wspomagają się i know-how i kapitałem z banków matek. W opinii niektórych konstrukcja ofert i przygotowanie innowacyjnych produktów powinno być w pierwszej kolejności zadaniem banków zrzeszających. Padały również inne opinie – na przykład ze strony prezesa Banku Spółdzielczego w Rumi, Aleksandra Borzymowskiego. Ponieważ możliwości oddziaływania banku spółdzielczego są zbliżone – pod względem oferty i pod względem produktowym – do banków komercyjnych, zatem produkty należy kształtować pod kątem oczekiwań klientów, nie obawiając się wejścia na teren zajęty już przez banki komercyjne.

Pojawiła się również kwestia, czy banki spółdzielcze powinny rywalizować pomiędzy sobą. Również i w tej kwestii zdania były podzielone:

– (…) Jeżeli chodzi o konkurencję, to uważam, że mamy na tyle dużo rynku, że możemy konkurować – byleby nie ze sobą. Wychodzę z takiego założenia, że nie wchodzimy na cudzy teren – a jeśli już chcemy otworzyć placówkę poza terenem, na którym w danej chwili działaliśmy, to idę do prezesa tamtejszego banku i pytam, czy nasza działalność na tym terenie jest w ogóle akceptowana, czy mają jakąś inną propozycję. Nigdy nie robimy tego ad hoc – mamy świadomość tego, że jeżeli sami tak będziemy postępować, to za chwilę możemy spotkać się z jakimś bankiem spółdzielczym na naszym terenie. Wiem o tym, że niektóre banki konkurują ze sobą – na przykład w Grójcu jest kilka banków spółdzielczych. Myślę, że generalnie to jest złe i niepotrzebne – podkreśliła Anna Nowakowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Z kolei prezes Banku Spółdzielczego w Rumi Aleksander Borzymowski twierdzi, że konkurencja pomiędzy bankami spółdzielczymi okazać się może nie do uniknięcia, a ścisłe trzymanie się obszarów zasięgu poszczególnych banków stanowi dla nich zagrożenie nie mniejsze od rywalizacji:

– (…) Konkurować, nie konkurować? W bankowości spółdzielczej pracuję zaledwie rok. Wcześniej 20 lat pracowałem w bankowości. (…) Nie rozumiem, co oznacza pojęcie „mój teren”. Na mojej ulicy jest 20 banków, jak przyjdzie jeszcze jeden, to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: