Prezentacja: Benefia Ubezpieczenia w Bankach Spółdzielczych

NBS 2015/12

Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2015 roku nastąpiło połączenie spółek Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. W wyniku fuzji umocniliśmy naszą pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych, tworząc spółkę funkcjonującą pod marką Compensa z ponad 5-proc. udziałem w rynku.

Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2015 roku nastąpiło połączenie spółek Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. W wyniku fuzji umocniliśmy naszą pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych, tworząc spółkę funkcjonującą pod marką Compensa z ponad 5-proc. udziałem w rynku.

Wramach projektu połączenia powołano spółkę Benefia Ubezpieczenia. Głównym zadaniem tej spółki jest rozwój priorytetowych dla całej Grupy VIG kanałów dystrybucji, tzn. kanałów wykorzystujących nowe technologie sprzedaży, w tym przede wszystkim Banki Spółdzielcze jako kluczowego Partnera, inne instytucje finansowe, a także kanał dealerów samochodowych.

Spółka Benefia Ubezpieczenia jest właścicielem rozwiązań technicznych dedykowanych dla Banków Spółdzielczych pozwalających na sprzedaż ubezpieczeń w bardzo prosty i szybki sposób.

nbs.2015.12.foto.023.a.150xPaweł Bisek
Prezes Zarządu spółki Benefia Ubezpieczenia

Postanowiliśmy wyjść poza utarte schematy. Specjaliści Benefii - pracownicy działów IT i sprzedaży - opracowali innowacyjną aplikację TU i TERAZ. Przy użyciu, np. czytnika kodów, odkodowuje kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego i zawarte w nim dane przesyła do systemu BENEFII. Na podstawie tych informacji serwery Benefii sprawdzają historię ubezpieczeniową pojazdu oraz jego właściciela w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Następnie polisa jest odpowiednio taryfikowana, po czym na ekranie pojawia się kilka skalkulowanych, dedykowanych danemu Klientowi wariantów ubezpieczenia: wyłącznie ryzyka OC lub w pakiecie z AC lub Assistance czy NNW bądź też wariant optymalny, zawierający wszystkie wymienione ryzyka - multioferta pojawia się w ciągu 5 sekund! A kupić polisę można w 2 minuty. Muszę również wspomnieć, że to tylko pierwszy krok. Planujemy sukcesywnie rozszerzać paletę produktów oferowanych przy użyciu aplikacji o inne masowe ubezpieczenia, np. mieszkaniowe, turystyczne, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zależało nam szalenie na tym, aby możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia pojawiła się w miejscach dotąd z ubezpieczeniami niekojarzonych, aby Klient przy okazji różnych codziennych czynności mógł na przykład ubezpieczyć samochód.

Pracownicy Benefia Ubezpieczenia, w tym przede wszystkim Regionalni Kierownicy Sprzedaży zapewnią Państwu pełne wsparcie merytoryczne oraz wszechstronną pomoc przy współpracy.

nbs.2015.12.foto.023.b.500x

 

Udostpnij artyku: