Prezentacja: Bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnienie jego ciągłości działania w zasięgu każdego banku spółdzielczego

NBS 2015/09

Centrum przetwarzania danych w nowopowstałej siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie, zaprojektowane i wdrożone przez firmę BlueNet, to przykład rozwiązania, które przy spełnieniu najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa jest dostosowane do potrzeb i możliwości instytucji. Integrator będzie świadczył ponadto kompleksowe usługi serwisowe.

Centrum przetwarzania danych w nowopowstałej siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie, zaprojektowane i wdrożone przez firmę BlueNet, to przykład rozwiązania, które przy spełnieniu najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa jest dostosowane do potrzeb i możliwości instytucji. Integrator będzie świadczył ponadto kompleksowe usługi serwisowe.

Dla dynamicznie rozwijającego się Banku Spółdzielczego w Koronowie priorytetem stało się nie tylko zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa danych, ale również optymalizacja kosztów związana z minimalizacją czasu przeznaczanego na przetwarzanie danych bankowych. W związku z tym, w nowocześnie zaadoptowanym zabytkowym budynku, powstało zaawansowane Centrum Przetwarzania Danych. Za jego realizację odpowiadała spółka BlueNet, która wykonała kompletną dokumentację projektową, powykonawczą oraz prace instalacyjne.

Bezpieczne Data Center

Bank Spółdzielczy w Koronowie, lider na lokalnym rynku usług finansowych, postawił przed łódzkim integratorem szereg wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i projektowego. W efekcie BlueNet zapewnił wysoką niezawodność dwóch kluczowych systemów Data Center - centrum przetwarzania danych w centrali banku i centrum przetwarzania danych w ośrodku zapasowym. Wykonano kompleksowe prace z zakresu architektury systemów oraz wdrożono systemy wysokiej dostępności. Są to mechanizmy mające na celu zapewnienie ciągłego dostępu do krytycznych aplikacji i danych. Rozwiązania wysokiej dostępności uniezależniają funkcjonowanie systemu od tzw. pojedynczego punktu awarii.

Cały projekt realizowany był od marca 2015 do sierpnia 2015 r. Jednak z uwagi na bardzo napięty harmonogram relokacji systemów z poprzedniej platformy sprzętowej budowa kompletnego Data Center wraz z infrastrukturą zajęła tylko 4 tygodnie

Najwyższe kompetencje w realizacji Centrów Przetwarzania Danych

- Bank Spółdzielczy w Koronowie systematycznie doskonali swoją ofertę produktową oraz techniczną i informatyczną infrastrukturę, aby w pełni zaspokajać rosnące oczekiwania wielu pokoleń klientów. Wybór spółki BlueNet przez Bank Spółdzielczy w Koronowie na wykonawcę tak kluczowego elementu w działalności każdej instytucji finansowej, jakim jest Data Center, stanowi dla nas potwierdzenie naszej pozycji lidera w zakresie budowy tego typu rozwiązań na rynku Banków Spółdzielczych - powiedziała Dorota Szumska, prezes zarządu Spółki BlueNet. - W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy ponad 100 projektów informatycznych dla banków spółdzielczych w całej Polsce. Jesteśmy także liderem w realizacji audytów bezpieczeństwa na tym rynku oraz posiadamy najwyższe kompetencje w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i zarządzania jakością danych. To wszystko sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem dla każdego banku spółdzielczego, który jako instytucja finansowa jest bardzo wymagającym klientem, podlegającym szczególnemu podejściu - dodała.

Skalowalność, wydajność oraz uniwersalność platformy przygotowanej dla systemów transakcyjnych

W projekcie położono nacisk na takie przygotowanie platformy sprzętowej, aby możliwa była jej rozbudowa bez ponoszenia wysokich kosztów w przyszłości. Kompleksowe i usystematyzowane zarządzanie środowiskiem teleinformatycznym powinno zakładać skalowalność jego elementów i podążać za rozwojem biznesowym banku. Zaproponowane rozwiązanie jest uniwersalnym środowiskiem nie tylko dla systemów transakcyjnych wszystkich wiodących producentów aplikacji, ale także dla aplikacji okołobankowych, a zastosowana technologia wirtualizacji środowiska wpłynęła nie tylko na wysokie bezpieczeństwo infrastruktury, ale i na znaczące ograniczenie kosztów związanych z zakupem i serwisowaniem sprzętu wykorzystywanego w banku. Ponadto mając na uwadze wcześniej poniesione koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę banku, centrum przetwarzania danych w ośrodku zapasowym zbudowane zostało z wykorzystaniem sprzętu węzła serwerowego, który dotychczas wykorzystywany był w centrum przetwarzania w centrali banku.

 

Udostępnij artykuł: