Prezentacja: Bezpieczeństwo informacji w świadomości pracowników banku

BANK 2010/11

W dobie globalnej informatyzacji oraz rozwoju technologii niezwykle istotna staje się umiejętność korzystania z jej dobrodziejstw. Jednym z często zapominanych aspektów tej umiejętności jest świadomość użytkowników technologii informatycznych (w tym pracowników) w zakresie ryzyk, jakie niesie nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Brak świadomości tych zagrożeń może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo informacji poufnych, a w konsekwencji reputację firmy czy też bezpośrednie straty finansowe.

Paweł Skowroński, Manager w Firmie Doradczej KPMG
Bartosz Kozłowski, Ekspert w Firmie Doradczej KPMG

W przypadku rynku bankowego można mówić o konieczności budowania świadomości pracowników banku. Oczywiście jest to proces, który nie ma końca, nie można ustalić punktu, w którym powiemy “jesteśmy bezpieczni”. Celem tego artykułu nie jest uczynienie z każdego odbiorcy specjalisty od bezpieczeństwa informacji, lecz jedynie – czy może aż – uświadomienie kierownictwa instytucji finansowych wagi ciągłego kształcenia w personelu prawidłowych nawyków, ostrożności oraz zwiększonej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa.

Myśląc o pracownikach, a także rozważając kwestię bezpieczeństwa, nazwijmy to “biurowego”, skupmy się na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: