Prezentacja BIK: Rola biura kredytowego w identyfikowaniu procesów zachodzących w gospodarce

BANK 2011/04

Na całym świecie biura kredytowe poza swoimi podstawowymi funkcjami wykonują również zadania, które pozwalają identyfikować i interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce, związane z szeroko pojętym procesem kredytowania. Jednym z takich działań jest prowadzenie prac badawczych nad różnymi aspektami funkcjonowania rynku kredytowego.

Patrycjusz Rozpiątkowski

Analizuje się poszczególne grupy klientów, identyfikuje się rodzaje produktów kredytowych, które są tym klientom udzielane oraz bada się, jak kredyty te są spłacane. Dzięki temu, że badania takie prowadzone są w stopniu zaagregowanym możliwe staje się wyodrębnienie trendów i tendencji w tych analizowanych obszarach.

Tego typu badania i analizy są pożyteczne dla wszystkich – banki dzięki takim informacjom mogą lepiej dostosowywać swoją ofertę do poszczególnych grup klientów i oferować im lepsze produkty i usługi, klienci zaś korzystają na tym, że dostają nowy atrakcyjny produkt na korzystnych warunkach. Jest jeszcze trzecia grupa, która może korzystać z tego typu informacji publikowanych i udostępnianych przez biura kredytowe. To jednostki administracji pań...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: