Prezentacja BIK S.A.: Kiedy klient zawiedzie bank?

BANK 2012/09

O nowych narzędziach Biura Informacji Kredytowej S.A. do oceny rzetelności klientów z Piotrem Woźniakiem, dyr. Departamentu Zasobów Informacyjnych i Rozwoju Produktów BIK S.A. rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Na czym polega różnica pomiędzy BIKSco CreditRisk a BIKSco Hipoteczny oferowanym przez BIK S.A. polskim bankom do oceny ich klientów?

– Model oceny punktowej BIKSco CreditRisk określa wiarygodność kre – dytobiorcy określaną jako prawdopodobieństwo zaprzestania prawidłowej obsługi zaciągniętych zobowiązań. BIKSco CreditRisk prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której klient – jak o właściciel albo współwłaściciel rachunku – będzie miał co najmniej jedno zobowiązanie obsługiwane z istotnymi opóźnienia – mi. Okres prognozy wynosi 12 miesię – cy, licząc od daty naliczenia klientowi oceny scoringowej.

BIKSco Hipoteczny – w dwóch wersjach – Klient i T ransakcja, został opracowany przez Biuro Informacji Kredytowej i jest jedynym tego ro – dzaju modelem w Polsce. Jako model ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: