Prezentacja BIK: Udostępnianie zasobów BIK S.A. sektorowi banków spółdzielczych w latach 2006–2010: Coraz więcej informacji

BANK 2011/03

W minionym pięcioleciu sektor banków spółdzielczych (tak banki zrzeszające, jak i indywidualnie banki spółdzielcze) coraz intensywniej korzystał z danych Biura Informacji Kredytowej dla oceny wiarygodności klientów. Jeszcze w roku 2006 ilość informacji płynących z BIK była stosunkowo niewielka - zaledwie 36 206. Po pięciu latach, w roku 2010, wzrosła znacząco - banki pobrały 490 176 informacji.

Tomasz Klepacki

Dla jasności porównania można odrzucić błędy identyfikacji (stanowiące niewielki ułamek pobieranych danych) jako posiadające praktycznie niewielką wartość informacyjną i skoncentrować się wyłącznie na wygenerowanych raportach BIK KI, stanowiących dla sektora banków spółdzielczych zasadniczy zasób informacyjny pozyskiwany z BIK. Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, iż ich liczba rosła rokrocznie – od 36 206 sztuk w roku 2006 aż do 482 082 sztuk w roku 2010. Porównanie sumarycznej liczby raportów BIK KI pobieranych przez sektor banków spółdzielczych w latach 2006-2010 przedstawiono na wykresie nr 1.

Coroczny przyrost liczby pobranych raportów jest bardzo wysoki. W ostatnim pięcioleciu nastąpiło ponad 13-krotne zwiększenie liczby pobranych raportów BIK KI. W latach 2006-2010 dynamika wzrostu ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: