Prezentacja: DZ – rekordowy wzrost bazy

EDS 2014

Ostatni kwartał przyniósł rekordowy wzrost bazy - przybyło 36 tys. dokumentów, co oznacza, że zastrzegano ich aż 400 dziennie. Średnio co 3,5 minuty do bazy trafiał nowy dokument. Baza Systemu DZ zawiera obecnie niemal 1,4 mln zastrzeżonych dowodów osobistych i praw jazdy.

Ostatni kwartał przyniósł rekordowy wzrost bazy - przybyło 36 tys. dokumentów, co oznacza, że zastrzegano ich aż 400 dziennie. Średnio co 3,5 minuty do bazy trafiał nowy dokument. Baza Systemu DZ zawiera obecnie niemal 1,4 mln zastrzeżonych dowodów osobistych i praw jazdy.

Od 2008 r. podjęto aż 51,8 tys. prób wyłudzeń kredytów, z wykorzystaniem cudzych dokumentów tożsamości, na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Tylko w III kw. 2014 r. odnotowano aż 2,2 tys. takich przypadków.

Średnia kwota próby wyłudzenia dla całego kraju wyniosła 21,5 tys. zł. Najniższy poziom zanotowano w woj. opolskim (10,183 tys. zł), a najwyższy w warmińsko- -mazurskim i małopolskim (odpowiednio 27,2 tys. oraz 30,5 tys. zł). Największą jednostkową kwotą była próba wyłudzenia 16,6 mln zł (woj. kujawsko-pomorskie).

Na koniec września 2014 r. wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości przekroczyła poziom 1,39 mln szt. W ostatnim kwartale odnotowano jej wzrost o 36 070 szt.

Dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty tożsamości

System DZ to narzędzie służące do eliminowania zastrzeżonych dokumentów z obrotu gospodarczego. Zabezpiecza osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych, popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Co ważne, mogą je zastrzegać nie tylko osoby korzystające z usług bankowych - mogą i powinni to robić wszyscy - także ci, którzy nigdy nie posiadali własnego konta (oni bowiem jako osoby, o których banki nie miały wcześniej żadnej wiedzy, są najczęstszymi ofiarami oszustów).

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z systemu. Oprócz banków dostęp doń mają m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i wielu innych uczestników systemu. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, różnego rodzaju wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

eds.2014.foto.050.380xKampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

Rozpoczęła się ona 16 lipca 2008 r. i trwa do dzisiaj. Realizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Federacją Konsumentów.

Jej celem jest poszerzenie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości, gdyż ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczęciem projektu była zbyt ograniczona.

Suma działań, jakie podjął do tej pory Związek Banków Polskich wspólnie z bankami i partnerami w ramach kampanii, znacznie wpłynęły na rozpoznawalność i skuteczność Systemu DZ w walce z przestępczością z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

Oszustwa metodą "na wnuczka"

W ramach Kampanii DZ poruszony został również kolejny ważny problem, dotyczący przede wszystkim osób w podeszłym wieku, którzy coraz częściej padają ofiarą oszustw metodą "na wnuczka". Przestępcy posługujący się nią, wykorzystując dobroć starszych ludzi, używają różnorodnych sposobów, aby pozbawić ich wszystkich oszczędności życia.

eds.2014.wykres.051.a.550xOszustwa charakteryzują się tym, że przestępca podaje się za krewnego ofiary. Dzwoni, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem, krewnym... Tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści to nie tylko mężczyźni! Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, okazyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) zwracają się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową.

eds.2014.wykres.051.b.400xKomenda Stołeczna Policji oraz Związek Banków Polskich przy realizacji kampanii zaprosili do współpracy instytucje rządowe, samorządowe, stowarzyszenia oraz firmy prywatne i państwowe (w tym zwłaszcza media) oraz osoby publiczne, którym szczególnie bliskie są działania charytatywne mogące w realny sposób pomóc setkom tysięcy bezbronnych, starszych osób.

W ramach projektu zrealizowano specjalne spoty promocyjne. Grupą docelową spotów były zarówno osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, które mogą paść ofiarą wyłudzenia (94 proc. ofiar oszustw to osoby we wskazanym wieku), jak również osoby młode, które powinny ostrzec swoich bliskich o możliwości próby wyłudzenia. Spoty pokazywane były na antenie sześciu kanałów Telewizji Polskiej. Obecnie można je zobaczyć na stronie internetowej kampanii:

www.OszustwaNaWnuczka.pl.

eds.2014.foto.051.350x

Udostępnij artykuł: