Prezentacja: Ewolucja portfeli kredytowych banków (1)

BANK 2012/05

Widmo kryzysu krąży po Europie, choć akurat w naszym kraju chyba nieco trudniej dostrzec jego bezpośrednie skutki. Tym niemniej, mówiąc o skutkach warto zwrócić uwagę również i na te, które nie są łatwo obserwowalne oczami ulicznego przechodnia. Do takich należą, na przykład, dane dotyczące ilości i jakości bankowych kredytów udzielanych w ostatnich latach.

Widmo kryzysu krąży po Europie, choć akurat w naszym kraju chyba nieco trudniej dostrzec jego bezpośrednie skutki. Tym niemniej, mówiąc o skutkach warto zwrócić uwagę również i na te, które nie są łatwo obserwowalne oczami ulicznego przechodnia. Do takich należą, na przykład, dane dotyczące ilości i jakości bankowych kredytów udzielanych w ostatnich latach.

dr Mariusz Wyżycki,
wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Michał Słoniewicz,
dyrektor Departamentu Jakości Danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Specyfika danych przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej polega na tym, że – odmiennie niż inne instytucje w naszym kraju – BIK dysponuje obecnie praktycznie pełnym zbiorem historii kredytowych wszystkich indywidualnych klientów banków. Są to dane o historii blisko 100 mln rachunków kredytowych należących do ponad 21 mln osób. Walorem tych danych jest m.in. możliwość prowadzenia odmiennych, bardziej „detalicznych” analiz niż te, jakie mogą być podejmowane w NBP na podstawie zagregowanych sprawozdań przekazywanych regularnie przez banki. Stąd zatem, niejako w uzupełnieniu informacji powszechnie dostępnych, zostanie przedstawionych poniżej kilka zestawień, które są specyficzne dla zakresu danych przetwarzanych w BIK. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na to, że operujemy tu nie tylko pojęciem wartości portfeli kredytowych, ale również danymi ilościowymi, dotyczącymi czy to samych kredytów, czy kredytobiorców, a prezentowane wielkości obejmują również dane pochodzące ze wszystkich 59 SKOK-ów

Kredyty konsumpcyjne dla potrzeb poniższych zestawień są rozumiane jako wszystkie kredyty i pożyczki ratalne zaciągane przez indywidualnych klientów banków, z wyłączeniem kredytów hipotecznych oraz produktów limitowych (karty kredytowe, limity kredytowe w ROR itp.). Przedstawiony poniżej wykres 11 obrazuje kilka tendencji. Po pierwsze, porównanie liczby nowych kredytów udzielonych przez banki w Polsce w ostatnich czterech latach odzwierciedla skalę swoistej dekoniunktury w tym zakresie. Na fali optymistycznych, jeszcze przedkryzysowych prognoz w 2008 r. banki udzieliły ogółem blisko 9,9 mln kredytów 1 Raport BIK KREDYT TRENDY, marzec 2012 r. konsumpcyjnych. Natomiast w roku 2011 liczba ta spadła do ok. 7,5 mln, czyli praktycznie o jedną czwartą. Podobnie kształtuje się spadek łącznej wartości nowych kredytów konsumpcyjnych na przestrzeni kolejnych lat, aczkolwiek i tutaj różnica pomiędzy rokiem 2010 a 2011 nie jest już znacząca. Po drugie, przebieg poniższych krzywych obrazuje wyraźną sezonowość aktywności kredytowej klientów banków. Pierwsze dwa miesiące w każdym roku to okres szczególnej stagnacji nowej akcji kredytowej. Od kilku lat natomiast wyraźnie widać zwiększanie się liczby udzielanych kredytów w tygodniach poprzedzających letnie wakacje, także we wrześniu, jak również w pierwszych trzech tygodniach grudnia. O ile ilość kredytów grudniowych wydaje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: