Prezentacja: Fakty, nie mity

NBS 2010/05

Rozmowa z Adamem Góralem, prezesem zarządu Asseco Poland

Rozmowa z Adamem Góralem, prezesem zarządu Asseco Poland

Wśród banków spółdzielczych istnieje przekonanie, że ze względu na skalę działania, sektor banków spółdzielczych nie ma już dla Asseco Poland znaczenia. Czy jest to opinia prawdziwa?

Opinia ta jest całkowicie nieprawdziwa. Od wielu lat podkreślamy, że sektor ma dla nas bardzo duże znaczenie i w dalszym ciągu wierzymy, że możemy wspólnie budować rozwiązania informatyczne na wysokim poziomie. Pion Banków Spółdzielczych jest ważną wydzieloną częścią naszej firmy prowadzoną przez Andrzeja Nowakowskiego i Małgorzatę Wilczyńską, czyli osoby świetnie znane w środowisku banków spółdzielczych. Osoby te podlegają wiceprezesowi Zbigniewowi Pomiankowi, gdyż w jeszcze większym stopniu niż dotychczas chcielibyśmy przenosić nasze doświadczenia ze współpracy z dużymi bankami do sektora spółdzielczego. Uważamy, że tego typu podejście jest szansą nie tylko dla nas, ale również dla spółdzielców.

Na czym ta szansa miałaby polegać?

Proszę zwrócić uwagę, że my mamy dostęp do wiedzy i zbudowaliśmy rozwiązania, które funkcjonują w wielu krajach Europy i w bankach, które mają nieporównywalne do sektora BS-ów budżety informatyczne. Od kilku lat podkreślamy, że cała nasza wiedza jest dostępna dla sektora banków spółdzielczych. Z żalem muszę stwierdzić, że nie obserwujemy dużego zainteresowania naszymi dokonaniami merytorycznymi. Wyjątkiem jest projekt realizowany dla Spółdzielczej Grupy Bankowej, gdzie dużym wspólnym wysiłkiem zespołów Asseco i GBW budujemy nowoczesne rozwiązanie spełniające specyficzne wymagania modelu outsourcingowego dla BS-ów.

To dlaczego, Pana zdaniem, wśród części banków spółdzielczych wyczuwalna jest niechęć do Pana firmy?

Na pewno często wynika ona z błędów popełnianych przez nasze zespoły. Błędy te nie wynikają z kultury Asseco, lecz są błędami ludzkimi. Myślę, że od lat zarządzający najwyższego szczebla w Asseco Poland wykazywali ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: