Prezentacja: Funkcjonalność oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE w kontekście oceny i klasyfikacji klienta

NBS 2010/09

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, musi być bezpieczny. Zapewnienie bezpieczeństwa jest w tym przypadku rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie przed bezpośrednimi zagrożeniami (rabunek, niewypłacalność), lecz także jako stosowanie metod mających na celu eliminowanie zagrożeń mogących wpłynąć na reputację instytucji w oczach klientów i kontrahentów. Jednym z takich niebezpieczeństw mających negatywny wpływ na wizerunek banku jest podejrzenie o udział w praniu brudnych pieniędzy.

Bank zobowiązany jest do oceny i klasyfikacji klienta ustawą z dnia 25 czerwca 2009 roku. Wymóg przestrzegania ustawy nie może być traktowany wyłącznie jako formalny obowiązek. Przestrzeganie jej wymagań niesie za sobą realne korzyści, szczególnie wobec potencjalnego zagrożenia wiarygodności banku – utraty zaufania klientów, a co za tym idzie rezygnacji z usług i produktów – należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie metody i narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy. Ocena klienta pod względem wprowadzania do obiegu środków pochodzących z nielegalnych źródeł powinna być kompleksowa i wykonywana na wielu płaszczyznach. Taką możliwość daje bankom rozwiązanie oferowane przez Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. – system obsługi banku Novum Bank Enterprise NOE.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: