Prezentacja: Innowacyjność i konkurencyjność

NBS 2010/03

W ostatnich latach informatyzacja banków spółdzielczych była skoncentrowana na głównym systemie transakcyjnym i systemach sprawozdawczości, np. WEBIS, ASIST dla NBP, SIBANK, SIOKP dla ARiMR, a więc na obszarze wewnętrznym banku często bez długookresowej spójności z e-bankowością.

Krzysztof Maderak

Wzrost zainteresowania banków spółdzielczych wykorzystaniem internetu w działalności bankowej pierwotnie uzasadniany był często głównie koniecznością reakcji na działania konkurencji, reakcji zazwyczaj spóźnionej, a często nieadekwatnej z jednej strony do rzeczywistych potrzeb rynku, z drugiej zaś do własnych możliwości. Krytyczne we wprowadzaniu usług bankowości elektronicznej okazały się właśnie możliwości banku wystawione na ciężką próbę przez konieczność radykalnych zmian w sferach organizacyjnej, formalno-prawnej, technologicznej, bezpieczeństwa informacji, marketingu i wreszcie społecznej.

Radykalnych, bowiem zachowawcze i niedostosowane do warunków silnie konkurencyjnego rynku usług finansowych banki spółdzielcze nie traktowały technologii informatycznej jako istotnego składnika strategii budowania pozycji rynkowej, w tym także wizerunku i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: