Prezentacja: Integracyjna Szyna Danych „Spinacz” w GBS Banku

NBS 2015/05

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku plasuje się w pierwszej dziesiątce banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości. Utrzymanie tej pozycji i sumy bilansowej około 800 mln zł przy zatrudnieniu wynoszącym 240 osób jest wyzwaniem trudnym i wymagającym wielkiej dbałości o informatyczne systemy wsparcia. W ostatnich kilku latach wdrożyliśmy wiele systemów informatycznych. Systemy te nie były dostosowane do wzajemnej wymiany danych; stało się to dla banku problemem, ale jednocześnie i wyzwaniem.

Wwyniku analizy konfiguracji nowych systemów, związanych z planowanym wdrożeniem platformy wspierającej procesy biznesowe w banku w 2013 r., przyjęliśmy rozwiązanie komunikacji pomiędzy platformą a systemami udostępniającymi dane jako dwukierunkowe, przy użyciu szyny danych. W założeniach projektu przyjęto, że dostawca platformy musi otrzymywać dane z jednego miejsca je agregującego, połączonego komunikacją dwustronną z aktualnie pracującymi systemami w banku oraz że ta komunikacja ma również umożliwiać dostęp do baz zewnętrznych, z których do tej pory bank korzystał i zamierza również korzystać w przyszłości.

Stawiane przez bank wymagania związane z doświadczeniem i kompetencjami ograniczyły istotnie liczbę oferentów. Do wdrożenia niezbędna była komunikacja poprzez defAPI ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: